Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Международный эндокринологический журнал 2 (42) 2012

Від редактора
Дата: 2013.02.08
Рубрики: Эндокринология
Разделы: От первого лица
Влияние магния оротата на липидный обмен у больных хронической сердечной недостаточностью с сопутствующим сахарным диабетом 2-го типа
Авторы: Кравчун П.Г., Крапивко С.А., Кравчун П.П., Кадыкова О.И., Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра внутренней медицины № 2, клинической иммунологии и аллергологии, Харьковская городская клиническая больница № 27
Дата: 2013.02.08
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Исследование A1chieve®: глобальные проблемы компенсации сахарного диабета 2-го типа
Авторы: Панькив Владимир Иванович, доктор медицинских наук, профессор, зав. отделом профилактики эндокринных заболеваний, Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины. Власенко Марина Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой эндокринологии с курсом последипломной подготовки, Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова. Кравчун Нонна Александровна, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского АМН Украины» по научной работе. Марциник Евгений Николаевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии и эндокринологии, Днепропетровская государственная медицинская академия
Дата: 2013.02.08
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет
Авторы: Вернигородський В.С., Войцеховська Т.М., Вернигородська М.В., Вернигородський С.В., Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Дата: 2013.02.08
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Взаємозв’язок адипокінів та індексу маси тіла у хворих на цукровий діабет типу 2
Авторы: Сокольнікова H.B., Харківський національний медичний університет
Дата: 2013.02.08
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Вивчення стану запального процесу у хворих на цукровий діабет 2-го типу, поєднаний із хронічним пієлонефритом
Авторы: Маніщенкова Ю.О., Шкала Л.В., Соловйова І.В., Луганський державний медичний університет
Дата: 2013.02.08
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Влияние длительности, компенсации и поздних осложнений сахарного диабета на риск развития переломов
Авторы: Гусова А.А., Кафедра эндокринологии лечебного факультета ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова», Россия
Дата: 2013.02.08
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Механизм развития диабетической кардиомиопатии в условиях эксперимента
Авторы: Ефимов Д.А., ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев
Дата: 2013.02.08
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Ефективність повторного призначення актовегіну за некритичної периферичної ангіопатії у хворих на цукровий діабет
Авторы: Горобейко М.Б., Ларін О.С., Таран Є.В., Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Дата: 2013.02.08
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Инсулинотерапия в клинической практике
Авторы: Науменко В.Г., Кафедра эндокринологии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев
Дата: 2013.02.08
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Ефективність використання Сіофору у хворих з ожирінням та гіперінсулінізмом на стадії предіабету
Авторы: Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Скрипник Н.В.*, Свистун І.І., Голик І.В.**, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, * Івано-Франківський національний медичний університет, ** Тернопільська університетська лікарня
Дата: 2013.02.08
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Бережіться псевдоцілителів діабету!
Авторы: Нікберг І.І., професор, член-кореспондент Російської академії природознавства, м. Сідней, Австралія
Дата: 2013.02.08
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Загальна тиреоїдологія
Авторы: Паньків В.І., Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
Дата: 2013.02.09
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинское образование
Ефективність ранньої комбінованої терапії метформіном і піоглітазоном хворих на цукровий діабет 2-го типу
Авторы: Паньків В.І., Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Дата: 2013.02.11
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Роль генетических факторов в развитии сахарного диабета типа 1 (обзор литературы)
Авторы: Ахмедова Ш.У. , Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра эндокринологии с детской эндокринологией
Дата: 2013.02.11
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Можливості Використання альфа-ліпоєвої кислоти в лікуванні ускладнень цукрового діабету у дітей та підлітків
Авторы: Большова О.В., Самсон О.Я.*, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», * НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
Дата: 2013.02.11
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Влияние консервативного лечения диффузного токсического зоба на состояние организма женщин репродуктивного возраста
Авторы: Убайдуллаева Н.Б., Хакимджанова Д.М., Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии, Узбекистан
Дата: 2013.02.11
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Використання фітотерапії в комплексному лікуванні хворих на дифузний токсичний зоб
Авторы: Паньків В.І., Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Дата: 2013.02.11
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Клінічний перебіг ендокринної офтальмопатії після радіойодтерапії хвороби Грейвса
Авторы: Свириденко Н.Ю.1, Бєловалова І.М.1, Шеремета М.С.1, Гарбузов П.І.2, Чепуріна А.А.1, Гончаров М.П.1, 1 ФДБЗ «Ендокринологічний науковий центр Росмедтехнологій», м. Москва, 2 Медичний радіологічний науковий центр РАМН, м. Москва, Росія
Дата: 2013.02.11
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Особенности гестации и лактации у женщин с заболеваниями щитовидной железы в регионе, эндемичном по дефициту йода
Авторы: Раджабова Ш.Ш., ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития РФ, г. Махачкала, Россия
Дата: 2013.02.11
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Тестостерон и качество жизни женщины (обзор литературы )
Авторы: Хайдарова Ф.А., Нигматова С.С., Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии, Ташкентский медицинский педиатрический институт МЗ РУз
Дата: 2013.02.11
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Изменение образа жизни как часть комплексной терапии хронического системного воспаления при метаболическом синдроме
Авторы: Кайдашев И.П., Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава
Дата: 2013.02.11
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования