Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Журнал "Вісник асоціації психіатрів України" (01) 2012

Автори: Амалия Розенцвейг Маркус, Ян Пресс, Беер-Шевский университет, Израиль
Рубрики: Психіатрія
Автори: В.И. Харитонов, заведующий детским психоневрологическим отделением № 11 Киевской городской клинической психоневрологической больницы № 1; А.И. Кашин, генетик клиники «Евролаб»
Рубрики: Психіатрія
Автори: Є.В. Кришталь - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сексології та медичної психології ХМАПО
Рубрики: Психіатрія
Автори: А.Н. Алехин, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической психологии психолого-педагогического факультета РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург; Б.В. Иовлев, к.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории клинической психологии и психодиагностики Научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, г. Санкт-Петербург; Е.А. Трифонова, к.психол.н., доцент кафедры клинической психологии РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург
Рубрики: Психіатрія
Автори: Е.Д. Хомская, доктор психологических наук, профессор МГУ, г. Москва, Россия
Рубрики: Психіатрія
Автори: М.М. Пустовойт, д.м.н. зі спеціальності «психіатрія», завідуючий кафедрою загальної та клінічної патологічної фізіології Одеського національного медичного університету; Ю.Я. Мединська, к.психол.н., доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Українського католицького університету, м. Львів
Рубрики: Психіатрія
Автори: И.П. Назаренко - психолог центра медико-социальной реабилитации Киевской городской клинической психоневрологической больницы № 1
Рубрики: Психіатрія
Автори: Н.Н. Доброва, психолог, К.Е. Зеленов, врач-психиатр, И.Ю. Коваленко, психолог, И.П. Назаренко, психолог, В.В. Терещенко, психолог
Рубрики: Психіатрія
Автори: І.А. Марценковський, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «дитяча психіатрія»; Н.В. Коваль, юридичний радник АПУ
Рубрики: Психіатрія
Автори: В.А. Тимошенко, голова Державної служби України з контролю за наркотиками, доктор юридичних наук, професор; В.А. Ященко, радник голови Державної служби України з контролю за наркотиками, доктор юридичних наук, професор
Рубрики: Психіатрія
Автори: А.Б. Карачевський - асистент кафедри психіатрії та наркології НМУ ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Психіатрія
Автори: Н.Н. Ковалевская - психолог пенитенциарной службы Киевского следственного изолятора
Рубрики: Психіатрія
Автори: О.Т. Разліванова - голова правління громадської організації «Комітет «За досконалу психіатрію»
Рубрики: Психіатрія
Автори: Т. Сас (Thomas Szasz) - почетный профессор психиатрии, Государственный университет Нью-Йорка, кафедра психиатрии, Сиракузы, штат Нью-Йорк, США
Рубрики: Психіатрія
Автори: С.Ф. Глузман - президент АПУ
Рубрики: Психіатрія
Автори: В.В. Васильев - глава Николаевского регионального отделения Ассоциации психиатров Украины
Рубрики: Психіатрія