Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я."News of medicine and pharmacy" Гастроэнтерология (489) 2014 (тематический номер)

Изучение литогенных свойств желчи у больных желчнокаменной болезнью, методы коррекции
Authors: Гулько О.Н. - К.м.н., старший научный сотрудник отделения хирургии сочетанной патологии и заболеваний забрюшинного пространства; Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова, г. Киев
Date: 2014.03.24
Sections: Clinical researches
Дисліпідні розлади у клініці хронічного панкреатиту: патогенез, діагностика, можливості корекції
Authors: Бабінець Л.С., Мігенько Л.М. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Date: 2014.03.24
Sections: Specialist manual