Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Травма» Том 15, №5, 2014

Важливі аспекти в лікуванні порушень консолідації переломів діафіза великогомілкової кістки
Авторы: Анкін М.Л. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ; Калашніков А.В. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ; Шмагой В.Л. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Дата: 2015.01.30
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Хірургічна концепція лікування постраждалих із політравмою у гострому періоді
Авторы: Філь А.Ю. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Дата: 2015.01.30
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Эффективность иммунокоррекции в лечении детей с начальными проявлениями диспластического сколиоза
Авторы: Климовицкий В.Г., Донченко Л.И., Арар Таер Джамал, Кравченко А.И. - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Дата: 2015.01.30
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Клініко-епідеміологічна характеристика масиву постраждалих із пошкодженнями довгих кісток унаслідок дорожньо-транспортних пригод
Авторы: Гур’єв С.О., Євдошенко В.П., Сацик С.П. - ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ
Дата: 2015.01.30
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Особливості ендопротезування кульшового суглоба при тяжких типах дисплазії
Авторы: Полулях М.В., Герасименко С.І., Костюк А.Н., Полулях Д.М., Бабко А.М., Герасименко А.С., Громадський В.М. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Дата: 2015.01.30
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Инфузионная терапия: некоторые аспекты в современных условиях
Авторы: Поляковская О.В. - начальник отделения анестезиологии и реанимации; Далингер А.Е. - врач-ординатор отделения анестезиологии и реанимации; Днепропетровский клинический военный госпиталь
Дата: 2015.01.30
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Клініко-патогенетична характеристика болю у нижньому відділі спини та застосування хондропротекторних ефектів Піаскледину в його комплексній терапії
Авторы: Головченко Ю.І., Тріщинська М.А., Бельська І.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Дата: 2015.01.30
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Функціональна пов’язка для лікування переломів п’ясних кісток
Авторы: Бур’янов О.А., Циганков М.А. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Дата: 2015.01.30
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Опыт применения концепции травматической болезни при лечении пострадавших с сочетанной травмой
Авторы: Калинкин О.Г. - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Дата: 2015.02.02
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Біомеханічне обґрунтування розвитку та прогресування структурних змін у травмованому хрящі колінного суглоба
Авторы: Лазарев І.А., Костогриз О.А., Скибан М.В. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Дата: 2015.02.02
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Лікування хворих із грижами міжхребцевих дисків препаратами біологічної терапії
Авторы: Шимон В.М., Шимон М.В., Василинець М.М., Литвак В.В. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет», медичний факультет, кафедра загальної хірургії, травматології, оперативної хірургії, судової медицини
Дата: 2015.02.02
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Мультимодальна анестезія/аналгезія в комплексі анестезіологічного забезпечення протезування кульшового суглоба
Авторы: Гомон М.Л. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Дата: 2015.02.02
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Осложнения после эндопротезирования коленного сустава при использовании индивидуальных онкологических эндопротезов у больных с опухолями костей
Авторы: Проценко В.В., Дуда Б.С. - Государственное учреждение «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев
Дата: 2015.02.02
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Інфузійно-трансфузійна терапія у хворих із синдромом посттравматичної жирової емболії
Авторы: Курапов Є.П., Калінкін О.Г., Гридасова О.І., Гридасов В.А. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, НДІ травматології та ортопедії, м. Донецьк
Дата: 2015.02.02
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Підхід до лікування травматичного остеомієліту у хворих iз гірських районів з дефіцитом йоду
Авторы: Шимон В.М., Ковач В.В., Шерегій А.А., Сливка Р.М., Шимон М.В. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Інститут «Травма», м. Ужгород
Дата: 2015.02.02
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Сложное эндопротезирование тазобедренного сустава
Авторы: Магомедов А.Ю., Винокуров С.А., Магомедов Ю.А.
Дата: 2015.02.02
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Наш опыт использования обогащенной факторами роста плазмы (ОФРП)
Авторы: Лобко А.Я., Климовицкий В.Г., Якубенко Я.В., Джерелей О.Б.
Дата: 2015.02.02
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Застарелое повреждение малоберцового нерва (клиника, диагностика, лечение)
Авторы: Кравченко А.В., Борзых А.В., Оприщенко А.А., Труфанов И.М.
Дата: 2015.02.02
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
System analysis of operative method of treating diaphyseas fractures and influence factors on reparative regeneration
Авторы: Andreichyn V.A, Bilinsky P.I. - Ivano-Frankivsk National Medical University, Clinical Hospital №1, Ukraine; National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine
Дата: 2015.02.02
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Biomechanical grounds for clinical application of a universal device with adaptation of supports shape to the anatomical configuration of extremity segment
Авторы: V.І. Hutsulyak, V.S. Sulyma - Ivano- Frankivsk National Medical University; I.V. Shibel - City Clinical Hospital №1, Ivano- Frankivsk, Ukraine
Дата: 2015.02.03
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Our experience treatment of patients with associated injury
Авторы: Kalinkin O.G. - Research Institute of Traumatology and Orthopedics of Donetsk National Medical University. Gorky, Donetsk, Ukraine
Дата: 2015.02.03
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Diagnosis and surgical treatment of metatarsalgia
Авторы: Gai L.A., Venger V.F., Serdyk V.V., Sayed M.A., Bodny A.I., Pavlychko Y.Y., Parvej Singh
Дата: 2015.02.03
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Efficiency of Immunocorrection in Treating Children with Initial Manifestation of Dysplastic Scoliosis
Авторы: Klimovitsky V.H., Donchenko L.I., Arar Thaer Jamal, Kravchenko A.I. - Research Institute of Traumatology and Orthopedics of Donetsk National Medical University named after M. Horkyi, Ukraine
Дата: 2015.02.03
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Current approaches to the treatment of chronic osteomyelitis of the lower limbs
Авторы: V.Shimon, V.Kovach, A.Sheregiy - State university Uzhhorod National University
Дата: 2015.02.03
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Clinical and epidemiological characteristics of the victims with long bone injuries due to road accidents
Авторы: S.O. Gurev, V.P. Yevdoshenko, S.P. Satsyk - State institution «Ukrainian scientifically-practical centre emergency medical help and medicine of the catastrophes Ministry of Public Health of Ukraine» Kyiv
Дата: 2015.02.03
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Features of hip replacement in severe types of dysplasia
Авторы: Poluliakh M., Gerasimenko S., Kostyuk A., Poluliakh D., Babko A., Gerasimenko A. - State Institution «Institute of traumatology and oprthopedics Academy of Medical Sciences of Ukraine»
Дата: 2015.02.03
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования