Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Актуальная инфектология» 1 (6) 2015

Підходи до антибактеріальної терапії гострих респіраторних інфекцій у дітей
Авторы: Крамарьов С.О., Євтушенко В.В. — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Дата: 2015.05.28
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Справочник специалиста
Клінічні форми хронічної Епштейна — Барр вірусної інфекції: питання сучасної діагностики та лікування
Авторы: Дуда О.К., Колесник Р.О., Окружнов М.В., Бойко В.О. — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Дата: 2015.05.28
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Справочник специалиста
Профилактика гельминтозов при вакцинации
Авторы: Ершова И.Б., Мочалова А.А., Лохматова И.А. — ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Дата: 2015.05.28
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Справочник специалиста
Лямбліоз: обстеження і терапія хворих у сучасних умовах
Авторы: Бодня К.І., Мочалова Г.О., Кадельник Л.О. — Харківська медична академія післядипломної освіти; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Дата: 2015.05.28
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Справочник специалиста
Особливості перебігу норо- та аденовірусної кишкових інфекцій у дітей
Авторы: Палатна Л.О. - Кафедра дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ; Віленський А.Б., Пранік Н.Б., Ренчковська С.О. - Медична мережа «Добробут», м. Київ
Дата: 2015.05.28
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования
Вивчення причин вірусологічної неефективності АРТ на ранніх строках лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів
Авторы: Люльчук М.Г. — ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ
Дата: 2015.05.28
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования
Клінічно-імунологічна характеристика гострих тонзилофарингітів у дітей
Авторы: Колоскова О.К., Іванова Л.А., Бєлашова О.В., Марусик У.І. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2015.05.28
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования
Аналіз повідомлення про інфекційне захворювання у Великобританії
Авторы: Сорохан В.Д., Сорохан О.Я., Савка І.В. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2015.05.28
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования
Клинико-эпидемиологические особенности коклюша у детей в условиях неполного охвата вакцинацией
Авторы: Бобровицкая А.И., Голубова Т.Ф., Беломеря Т.А., Акульшина Н.В., Захарова Л.А., Заяц В.Ю. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Главное управление Госсанэпидслужбы Донецкой области; НИИ детской курортологии и физиотерапии, г. Евпатория
Дата: 2015.05.28
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования
Клініко-патогенетичні особливості ішемічної хвороби серця залежно від інфікованості Helicobacter рylori
Авторы: Іванова Л.М., Пілієва О.В., Налапко К.К., Сисойкіна Т.В., Височин М.В., Холіна О.А. – Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини ДЗ «Луганський державний медичний університет»
Дата: 2015.05.28
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования
Эндотоксинемия у больных циррозом печени
Авторы: Домашенко О.Н., Максимцева Н.В., Паниева Д.С., Попова Д.М. – Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Центральная городская клиническая больница № 1, г. Донецк
Дата: 2015.05.28
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования
Вакцинация против гриппа пациентов с сахарным диабетом 1-го типа
Авторы: Тарасова А.А. — ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница»; Лукушкина Е.Ф. — ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России; Колбасина Е.В. — ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница»; Квасова М.А. — ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России; Кузнецова Н.А. — ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»
Дата: 2015.05.28
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования
Анализ видового состава кровососущих комаров Одесской области
Авторы: Ахраменко Д.В. — Государственное учреждение «Украинский научно-исследовательский противочумный институт им. И.И. Мечникова» МЗУ, г. Одесса
Дата: 2015.05.28
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования
Гранулематоз Вегенера і його діагностика в практиці лікаря-пульмонолога
Авторы: Ватанська І.Ю., Оленицька О.С., Ярцева С.В., Мякоткіна Г.В., Стрекозова І.П., Покришка І.І. — ДЗ «ЛугГМУ», кафедра госпітальної терапії з профпатологією, Луганська обласна клінічна лікарня
Дата: 2015.05.28
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Справочник специалиста
Сучасні підходи до діагностики та терапії бронхообструктивного синдрому інфекційного генезу в дітей
Авторы: Бєлих Н.А., Заливна Л.А. - ДЗ «Луганський державний медичний університет»; Луганська обласна дитяча клінічна лікарня
Дата: 2015.05.28
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Справочник специалиста
Болезнь Рейтера как проявление кишечных инфекций
Авторы: Домашенко О.Н., Черкасова Т.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2015.05.28
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Справочник специалиста
Туберкулез миндалин и глотки: клинические проявления, диагностика, дифференциальная диагностика
Авторы: Разнатовская Е.Н. — Запорожский государственный медицинский университет; Грицова Н.А. — Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев; Михайлова А.А. — Коммунальное учреждение «Специализированное территориальное медицинское объединение "Фтизиатрия"», г. Запорожье
Дата: 2015.05.28
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Справочник специалиста
Генетические ограничения эффективности и безопасности массовых вакцинаций населения
Авторы: Супотницкий М.В. — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва
Дата: 2015.05.29
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Справочник специалиста
Kliniko – epidemiologicheskie ossobennosti whooping – cough for children in the conditions of incomplete scope of vaccination
Авторы: A.I. Bobrovitskaya, Т.F, Golubova, T.A. Belomereya, N.V. Akul`shina, L.A. Zakharova, V.Y. Zayats - Donetsk national medical university by M. Gorkiy; Institute of Pediatric balneology and physiotherapy Evpatoria
Дата: 2015.05.29
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Справочник специалиста
Reiter’s disease as manifestation of intestinal infections
Авторы: Domashenko O.N., Cherkasova T.I. - M.Gorki Donetsk State Medical University
Дата: 2015.05.29
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Справочник специалиста
Clinical - immunological characteristics of acute tonsillopharyngitis in children
Авторы: Koloskova E.K, Ivanova L.A., Belashova O.V., Marusyk U.I. - Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Дата: 2015.05.29
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Справочник специалиста
Study the causes of virologic failure in the early stages of art of hiv-infected patients
Авторы: Liulchuk M.G. - State institution “The L.V.Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Disease of NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Дата: 2015.05.29
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования
Endotoxemia in patients with liver cirrhosis
Авторы: N.V. Maksimtseva, D.S. Panieva, D.M. Popova - Donetsk National Medical University named by M. Gorky; Department of Infectious Diseases and Epidemiology; Supervisor: professor, MD Domashenko O.N., Donetsk, Ukraine
Дата: 2015.05.29
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования
Peculiarities of norovirus and adenovirus infections in children
Авторы: L. Palatna - Department of Paediatric Infectious Diseases Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine; A. Vilensky, N. Pranik, S. Renchkovska - Medical Network "DOBROBUT", Kyiv, Ukraine
Дата: 2015.05.29
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования
Infuenza vaccination in children with type 1 diabetes mellitus
Авторы: Tarasova A.A. - Nizhny Novgorod regional children`s clinical hospital; Lukushkina E.F. - Nizhny Novgorod State Medical Academy; Kolbasina E.V. - Nizhny Novgorod regional children`s clinical hospital; Kvasova M.A. - Nizhny Novgorod State Medical Academy; Kuznetzova N.N. - Bor Central District Hospital
Дата: 2015.05.29
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования