Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Международный неврологический журнал 8 (86) 2016

Церебральна атрофія при хворобі малих судин головного мозку
Авторы: Міщенко Т.С., Нікішкова І.М., Міщенко В.М., Кутіков Д.О.
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків, Україна

Дата: 2017.02.14
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Дослідження зв’язку поліморфізмів генів ACE, AGT та FGB із ризиком раннього розвитку ішемічного інсульту атеротромботичного підтипу в популяції осіб, які проживають на території України
Авторы: Цимбалюк В.І., Васильєва І.Г., Костюк М.Р., Чопик Н.Г., Галанта О.С., Цюбко О.І., Олексенко Н.П., Дмитренко А.Б., Макарова Т.А., Сніцар Н.Д.
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна

Дата: 2017.02.14
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Влияние препарата Билобил интенс на функциональное состояние центральной нервной системы у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт
Авторы: Кузнецова С.М., Шульженко Д.В., Кузнецов В.В.
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

Дата: 2017.02.14
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Рання реабілітація після гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу
Авторы: Віничук С.М.(1), Фартушна О.Є.(2)
(1) — Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ, Україна
(2) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Дата: 2017.02.14
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Ранняя диагностика ВИЧ-ассоциированных неврологических нарушений как актуальная проблема в практике невролога
Авторы: Иванова М.Ф.(1, 2), Евтушенко С.К.(3), Семенова А.В.(2), Палагута А.В.(4)
(1) — Институт ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины, г. Киев, Украина
(2) — Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины, г. Киев, Украина
(3) — Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
(4) — ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», Областной клинический центр нейрохирургии и неврологии, г. Ужгород, Украина

Дата: 2017.02.14
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Мигрень — вчера, сегодня, завтра. Современный взгляд на проблему
Авторы: Саноева М.Ж.(1), Саидвалиев Ф.С.(2)
(1) — Бухарский филиал Ташкентского государственного стоматологического института, г. Бухара, Узбекистан
(2) — Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Узбекистан

Дата: 2017.02.14
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Фармакотерапия постинсультной депрессии
Авторы: Цюрко Б.О., Пелепейченко А.Ю., Раскалей Д.В., Калюжный Г.В., Махиня О.В.
Клиника неврологии и нейроортопедии, г. Киев, Украина

Дата: 2017.02.14
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Вплив нейротрофічних факторів на популяцію серотонінергічних нейронів n.raphe в умовах культивування
Авторы: Васильєва І.Г., Олексенко Н.П., Чопик Н.Г., Цюбко О.І., Галанта О.С., Сніцар Н.Д., Шуба І.М.
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна

Дата: 2017.02.14
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Сучасні можливості оцінювання функціонування та якості життя у хворих із віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми
Авторы: Школьник В.М., Фесенко Г.Д.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2017.02.14
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
До витоків зародження, становлення та розвитку дитячої неврологічної служби України1
Авторы: Мартинюк В.Ю.
Головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності «дитяча неврологія» МОЗ України, директор ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України», м. Київ, Україна

Дата: 2017.02.14
Рубрики: Неврология
Разделы: История медицины