Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Международный эндокринологический журнал Том 13, №7, 2017

Від редактора
Дата: 2017.11.27
Рубрики: Эндокринология
Разделы: От первого лица
Вплив поліморфізмів rs2010963 і rs699947 гена VEGFА на клінічні та лабораторні показники при діабетичній ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Авторы: Гудзь А.С.(1), Зябліцев С.В.(2), Захаревич Г.Є.(1)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Дата: 2017.11.27
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Лікування та профілактика печінкової дисфункції при гострому панкреатиті біліарної етіології у хворих на цукровий діабет
Авторы: Саволюк С.І.(1), Томашевський Я.В.(2), Мельник Т.О.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, Вінницький міський центр хірургії печінки, позапечінкових жовчних протоків та підшлункової залози, Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Вінниця, Україна

Дата: 2017.11.27
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Сахарный диабет и атеросклероз. Роль процессов воспаления в патогенезе (обзор литературы)
Авторы: Соколова Л.К., Пушкарев В.М., Пушкарев В.В., Ковзун Е.И., Тронько Н.Д.
ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев, Украина

Дата: 2017.11.27
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Метаболічний синдром як міждисциплінарна проблема (огляд літератури)
Авторы: Ляшук Р.П., Ляшук П.М.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Дата: 2017.11.27
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Синдром гіпотиреозу як фактор розвитку патології серцево-судинної системи (огляд літератури)
Авторы: O.Yu. Horodynska
Higher State Education Institution of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy”, Poltava, Ukraine

Дата: 2017.11.27
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Морфологические изменения головного мозга при диабетической энцефалопатии
Авторы: Михайличенко Т.Е.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Дата: 2017.11.27
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Оценка распространенности и анализ основных факторов риска сахарного диабета 2-го типа среди жителей г. Актобе и Актюбинской области (Республика Казахстан)
Авторы: Даньярова Л.Б.(1), Беркинбаев С.Ф.(1), Джунусбекова Г.А.(1), Ташманова А.Б.(1), Шыман Ж.Ж.(1), Карабекова Е.В.(1), Жолдин Б.К.(2)
(1) — Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы, Республика Казахстан
(2) — Западно-Казахстанский государственный медицинский университет, г. Актобе, Республика Казахстан

Дата: 2017.11.27
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста