Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Medical forums

Authors: В.І. Паньків, професор, зав. відділенням профілактичної ендокринології Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
International journal of endocrinology 1(7) 2007
Date: 2008.01.15
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Authors: В. ЗАЙЦЕВ, д.м.н., професор, зав. курсом урології Буковинського державного медичного університету
"News of medicine and pharmacy" 7(211) 2007
Date: 2007.12.24
Categories: Urology
Sections: Medical forums
Authors: О.П. ВОЛОСОВЕЦЬ, д.м.н., професор, завідувач кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, головний дитячий кардіоревматолог МОЗ України, віце-президент Асоціації ревматологів України
"News of medicine and pharmacy" 9(213) 2007
Date: 2007.12.14
Categories: Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Medical forums
Authors: В.К. ТАЩУК, профессор, заведующий кафедрой кардиологии, функциональной диагностики, ЛФК и спортивной медицины Буковинского государственного медицинского университета
"News of medicine and pharmacy" 10(214) 2007
Date: 2007.12.12
Categories: Cardiology
Sections: Medical forums
Authors: И.С. МАЛОВИЧКО, доцент; Ю.В. СУЛИМАН, кафедра терапии внутренних болезней и общей практики — семейной медицины факультета последипломного образования ДонГМУ им. М. Горького
"News of medicine and pharmacy" 10(214) 2007
Date: 2007.12.11
Categories: Cardiology
Sections: Medical forums