Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

Specialist manual

Профілактична медицина та медичні проблеми екології і охорони довкілля в Україні (невідкладні виклики сьогодення)
Authors: Трахтенберг І.М., академік НАМН, член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна
Назаренко В.І., завідувач лабораторії з вивчення і нормування фізичних факторів ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №8 (695), 2019
Date: 2019.07.30
Sections: Specialist manual
Лабораторная диагностика тромботической микроангиопатии
Authors: Мельник А.А.,
к.б.н., руководитель проекта специализированного медицинского центра «Оптима-фарм», г. Киев, Украина

"News of medicine and pharmacy" №8 (695), 2019
Date: 2019.07.30
Sections: Specialist manual
Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань IV Всеукраїнський з’їзд алергологів, м. Вінниця, 23–25 травня 2019 р.
Authors: Зайков С.В., д.м.н., професор
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №8 (695), 2019
Date: 2019.07.30
Sections: Specialist manual
Methods of treatment of proximal tibia deformity
Authors: Дунай О.Г.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Кривий Ріг, Україна

"Тrauma" Том 20, №3, 2019
Date: 2019.07.14
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
The results of the discogenic lumbar radiculopathy treatment using radiofrequency cold plasma nucleoplasty
Authors: Павлов Б.Б.(1), Фищенко Я.В.(2)
(1) — Клиника «Нейромед», г. Киев, Украина
(2) — ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев, Украина

"Тrauma" Том 20, №3, 2019
Date: 2019.07.14
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Results of treatment of patients with distal humerus fractures and their consequences
Authors: Курінний І.М., Страфун О.С.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 20, №3, 2019
Date: 2019.07.14
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Osteoarthritis and gout: evidence of relationship and possible therapeutic interventions
Authors: Головач И.Ю.(1), Егудина Е.Д.(2)
(1) — Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина
(2) — Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина

"Тrauma" Том 20, №3, 2019
Date: 2019.07.12
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Brief thoughts about the system of providing medicines for patients with diabetes mellitus
Authors: Прудиус П.Г. (1), Кузьмінська О.Є. (1), Прудиус В.Є. (2)
1 - Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр, м. Вінниця, Україна
2 - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №3, 2019
Date: 2019.07.10
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Latent autoimmune diabetes in adults: a modern look at the problem
Authors: Пашковська Н.В.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №3, 2019
Date: 2019.07.10
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Vitamin D status in the population of the Western region of Ukraine
Authors: Паньків В.І. (1), Поворознюк В.В. (2), Паньків І.В. (3), Бойко В.І. (4), Глуговська С.В. (5)
1 - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна
2 - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
3 - ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
4 - КНП «Центральна районна лікарня» КРР, м. Коломия, Україна
5 - Чернівецький обласний клінічний ендокринологічний центр, м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №3, 2019
Date: 2019.07.10
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Peculiarities of phytotherapy of diabetes mellitus through the prism of comorbidity and prevention of complications (review of literature)
Authors: Волошин О.І., Глубоченко О.В., Паньків І.В., Глубоченко В.Г., Малкович Н.М.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №3, 2019
Date: 2019.07.10
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Hypogonadism induced by the administration of anabolic steroids (literature review)
Authors: Лучицький Є.В.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №3, 2019
Date: 2019.07.10
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Male factor of sterility: algorithm of laboratory diagnosis of the causes
Authors: Рыкова О.В.
Руководитель клинического направления лабораторной диагностики лаборатории «Синэво», г. Киев, Украина

International journal of endocrinology Том 15, №3, 2019
Date: 2019.07.10
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
The role of metabolic surgery in the treatment of patients with type 2 diabetes mellitus
Authors: Тронько М.Д. (1), Орленко В.Л. (1), Саволюк С.І. (2), Крестьянов М.Ю. (2), Добровинська О.В. (1), Глаголева А.Ю. (2), Іваськіва К.Ю. (1), Лисенко В.М. (2), Завертиленко Д.С. (2)
1 - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
2 - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №3, 2019
Date: 2019.07.10
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
The efficiency of Neuromidin in the comprehensive treatment of diabetic distal symmetric polyneuropathy
Authors: Пашковська Н.В., Пашковський В.М., Зорій І.А.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №3, 2019
Date: 2019.07.10
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Klinefelter syndrome in children and adolescents: combination of genetics and endocrinology
Authors: Сорокман Т.В., Попелюк Н.О., Макарова О.В.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №3, 2019
Date: 2019.07.09
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Diabetes mellitus and Alzheimer’s disease
Authors: Pashkovska N.V. (1), Pankiv V.I. (2), Grinko N.V. (1), Pashkovska O.V. (3)
1 - Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
2 - Ukrainian Research and Practical Centre of Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of the Ministry of Health of Ukraine, Kyiv, Ukraine
3 - Charles University in Prague, Prague, the Czech Republic

International journal of endocrinology Том 15, №3, 2019
Date: 2019.07.09
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual