Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Specialist manual

Noninvasive ventilation (lecture)
Authors: Підгірний Я.М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №6, 2020
Date: 2020.12.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Poisoning with selenium and its compounds in the industry and household conditions
Authors: Арустамян О.М., Ткачишин В.С., Кондратюк В.Є., Алексійчук О.Ю., Думка І.В., Ткачишина Н.Ю.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №6, 2020
Date: 2020.12.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Vitamin D and burn injury
Authors: Литовченко А.Н.(1), Белозеров И.В.(1), Олейник Г.А.(2), Литовченко Е.Ю.(1)
(1) — Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, медицинский факультет, г. Харьков, Украина
(2) — Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

"Emergency medicine" Том 16, №6, 2020
Date: 2020.12.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Glucocorticoids in the treatment of acute respiratory distress syndrome: pros and cons. Literature review
Authors: Міщук В.Р.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №6, 2020
Date: 2020.12.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
The scientific and theoretical basis of the method of electroacupuncture diagnosis according to R. Voll and experience with its application in diseases and injuries of the musculoskeletal system
Authors: Рой І.В., Герасименко С.І., Перфілова Л.В., Герасименко А.С.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 21, №5, 2020
Date: 2020.12.10
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Total hip arthroplasty during last 25 years
Authors: Зазірний І.М.
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 21, №5, 2020
Date: 2020.12.10
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Тиреоїдит Хашимото: сучасні погляди на патогенез (огляд літератури)
Authors: Шідловський В.О.(1), Шідловський О.В.(1), Шеремет М.І.(2), Сидорчук Л.П.(2), Паньків І.В.(2)
(1) — Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна
(2) — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

"News of medicine and pharmacy" №14 (737), 2020
Date: 2020.12.08
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Диференціальна онлайн-діагностика синдромів ГРЗ у дітей в умовах всесвітнього карантину 2020 року (практичний тренінг)
Authors: Мітюряєва-Корнійко І.О.
доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії № 4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №14 (737), 2020
Date: 2020.12.08
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Неалкогольна жирова хвороба печінки в осіб з нормальною вагою: сучасні уявлення та підходи (огляд літератури)
Authors: Степанов Ю.М., д.м.н., професор, Завгородня О.Ю., к.м.н.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

"News of medicine and pharmacy" №13 (734), 2020
Date: 2020.12.07
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Надлишкова маса тіла та її наслідки. В чому ризик?
Authors: Жердьова Н.М., д.м.н.
Центр інноваційних медичних технологій НАН України, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №13 (734), 2020
Date: 2020.12.07
Sections: Specialist manual
Синдром чутливої шкіри, клінічні прояви і їх корекція
Authors: Зайченко Я.О., к.м.н.
ЛНМУ імені Данила Галицького, кафедра дерматології, венерології, м. Львів, Україна

"News of medicine and pharmacy" №13 (734), 2020
Date: 2020.12.07
Categories: Dermatology
Sections: Specialist manual
Ревматическая полимиалгия: объединяя усилия европейских ревматологических обществ
Authors: Пузанова О.Г.(1), Мошковская Ю.О.(2), Соболь В.О.2
(1) — Киевский медицинский университет, г. Киев, Украина
(2) — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина

"News of medicine and pharmacy" №13 (734), 2020
Date: 2020.12.07
Categories: Rheumatology
Sections: Specialist manual
Azithromycin in modern pediatric practice
Authors: Крамарьов С.О., Євтушенко В.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №5, 2020
Date: 2020.11.24
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
A case report and literature review of the pathogenetic aspects of the combined infection of Epstein-Barr virus and oral candidiasis
Authors: S. Nykytyuk, S. Levenets, T. Kosovska, T. Nedoshytko
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ternopil, Ukraine

"Actual Infectology" Том 8, №5, 2020
Date: 2020.11.24
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual