Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал "Гастроэнтерология" 3 (49) 2013

Проблеми хвороб органів травлення в наукових дослідженнях
Авторы: Степанов Ю.М., Скирда І.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Родіонова В.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Дата: 2013.09.18
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Особливості стану капілярної мережі слизової оболонки шлунка у хворих з портальною гіпертензією
Авторы: Гайдар Ю.А., Ошмянська Н.Ю., Сімонова О.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Дата: 2013.09.18
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Клініко-ендоскопічні аспекти кандидозу слизової оболонки верхнього відділу шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з гастроентерологічною патологією
Авторы: Кушніренко І.В., Мосійчук Л.М., Крилова О.О., Бєлова Л.І., Демешкіна Л.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Дата: 2013.09.18
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Патогенетична роль оксиду азоту у формуванні різних варіантів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у військовослужбовців
Авторы: Осьодло Г.В., Бурлака А.П., Сидоренко І.І., Потаскалова В.С. - Українська військово-медична академія МО України, м. Київ; Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ
Дата: 2013.09.18
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Эффективность применения Велоза в лечении пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью
Авторы: Степанов Ю.М., Будзак И.Я. - ГУ «Днепропетровская государственная медицинская академия МЗ Украины»
Дата: 2013.09.18
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Пізні діабетичні ускладнення у хворих на цукровий діабет 2-го типу з HCV-інфекцією
Авторы: Дербак М.А. - Ужгородський національний університет, медичний факультет, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб
Дата: 2013.09.19
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Гастроэнтерология, Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Діагностична значущість лабораторних досліджень при захворюваннях біліарної системи
Авторы: Парамонова К.В., Закревська О.В., Гладун В.М., Скирда І.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Дата: 2013.09.19
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Прогнозування ефективності терапії алкогольного цирозу печінки
Авторы: Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Баб’як О.В., Вітрук І.М. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Дата: 2013.09.19
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Оцінка ефективності корекції запальних та фібротичних процесів у хворих на хронічний вірусний гепатит С
Авторы: Степанов Ю.М., Меланіч С.Л., Мельниченко Л.Я. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Дата: 2013.09.19
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Гастроэнтерология, Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования
Дифференцированный подход к органосохраняющим операциям в лечении желчнокаменной болезни
Авторы: Шевченко Б.Ф., Бабий А.М. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Дата: 2013.09.19
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Гастроэнтерология, Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Эффективность и безопасность ферментных препаратов с точки зрения доказательной медицины
Авторы: Дорофеев А.Э., Тарасенко С.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2013.09.19
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Особливості хронічних панкреатитів на Закарпатті
Авторы: Коваль В.Ю., Архій Е.Й., Болдіжар О.О. - Ужгородський національний університет
Дата: 2013.09.19
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Уміст вільних амінокислот сироватки крові у хворих із хронічним панкреатитом
Авторы: Русин В.І., Сірчак Є.С., Курчак Н.Ю. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Дата: 2013.09.19
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Синдром раздраженного кишечника: роль нарушений кишечной флоры и пути их коррекции
Авторы: Будзак И.Я. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Дата: 2013.09.19
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Ингибиторы протонной помпы: насколько безопасно длительное применение пантопразола?
Авторы: Степанов Ю.М., Будзак И.Я. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Дата: 2013.09.19
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Гастроэнтерология
Разделы: Справочник специалиста
Неалкогольна жирова хвороба печінки: сучасний погляд на патогенез, діагностику та лікування
Авторы: Ягмур В.Б. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Дата: 2013.09.19
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Гастроэнтерология
Разделы: Справочник специалиста
I научная сессия Института гастроэнтерологии НАМН Украины «Современные технологии в диагностике и лечении гастроэнтерологических больных»
Авторы: Гравировская Н.г., Степанова Ю.Ю. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск; ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Дата: 2013.09.19
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Гастроэнтерология
Разделы: Медицинские форумы