Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Медицина неотложных состояний» 7 (54) 2013

Интенсивная терапия политравмы с позиций современных международных рекомендаций
Авторы: Кобеляцкий Ю.Ю., Йовенко И.А., Царев А.В., Кузьмова Е.А., Передерий М.Н. - КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова»; ГУ «Днепропетровская медицинская академия» МЗ Украины
Дата: 2013.12.30
Рубрики: Травматология и ортопедия, Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Гостра серцева недостатність
Авторы: Лоскутов О.А., Шлапак І.П. - Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
Дата: 2013.12.30
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Медицина неотложных состояний, Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Влияние глубины анестезии на развитие послеоперационных когнитивных дисфункций
Авторы: Лоскутов О.А. - Киевская городская клиническая больница «Киевский городской центр сердца»; Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев; Судакевич С.Н., Тодуров Б.М. - Киевская городская клиническая больница «Киевский городской центр сердца»; Шлапак И.П. - Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев
Дата: 2013.12.30
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Динаміка показників гемостазу в дітей із септичним шоком
Авторы: Філик О.В., Бойків Н.Д. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Дата: 2013.12.30
Рубрики: Медицина неотложных состояний, Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Распространенность факторов риска тромбоэмболических и геморрагических осложнений среди больных с фибрилляцией предсердий
Авторы: Целуйко В.И. - Кафедра кардиологии и функциональной диагностики Харьковской медицинской академии последипломного образования; Ополонская Н.А. - Областной кардиологический диспансер, г. Сумы
Дата: 2013.12.30
Рубрики: Медицина неотложных состояний, Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Аналіз летальності та оцінка ефективності ранньої протекції верхніх дихальних шляхів при правці тяжкого ступеня
Авторы: Шлапак І.П. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ; Бевз Г.В., Титаренко Н.В. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Дата: 2013.12.30
Рубрики: Медицина неотложных состояний, Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования
Бупивакаин для региональной анестезии: обзор литературы и собственный опыт
Авторы: Коломаченко В.И., Кривобок В.И., Фесенко В.С. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Дата: 2013.12.30
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Актуальні питання діагностики та інтенсивної терапії при отруєннях снодійними
Авторы: Недашківський С.М., Дзюба Д.О. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Дата: 2013.12.30
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Применение тразодона (Триттико) для премедикации при плановых хирургических вмешательствах
Авторы: Колесников А.Н., Чернуцкий С.О., Стасюк В.Н. - КМУ «Клиническая Рудничная больница», г. Макеевка, Донецкая область
Дата: 2013.12.30
Рубрики: Медицина неотложных состояний, Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Сучасні рекомендації та українські реалії в інтенсивній терапії гострого ішемічного інсульту
Авторы: Галушко О.А. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Дата: 2014.01.08
Рубрики: Медицина неотложных состояний, Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Гіпоглікемічний синдром
Авторы: Шлапак І.П., Галушко О.А. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Дата: 2014.01.08
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Медицина неотложных состояний, Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Больовий синдром та шляхи його нівелювання у комплексному хірургічному лікуванні хворих з невідкладною абдомінальною патологією
Авторы: Куновський В.В., Квіт А.Д. - Кафедра загальної хірургії та кафедра хірургії та ендоскопії ФПДО, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Дата: 2014.01.08
Рубрики: Медицина неотложных состояний, Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Гострий коронарний синдром: тромболітична терапія або коронарна інтервенція?
Авторы: Стаднік С.М. - Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
Дата: 2014.01.08
Рубрики: Медицина неотложных состояний, Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Чинники, що впливають на віддалений прогноз у хворих на ішемічну хворобу серця, які перенесли аортокоронарне шунтування
Авторы: Яковлева Л.М. - Харківська медична академія післядипломної освіти; Перемот Я.О. - КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня № 8»
Дата: 2014.01.08
Рубрики: Медицина неотложных состояний, Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Бензодіазепіни в практиці лікаря медицини невідкладних станів
Авторы: Бондар М.В., Доморацький О.Е. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Дата: 2014.01.08
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Злоякісна гіпертермія
Авторы: Бишовець С.М. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Дата: 2014.01.08
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Ятрогенные повреждения трахеи в практике анестезиолога
Авторы: Вартанова Н.А. - Городская многопрофильная больница № 2, г. Луганск
Дата: 2014.01.08
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Инфузионно-трансфузионная терапия для восполнения акушерских кровотечений
Авторы: Ващук Ф.С., Жежер А.А. - Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев; Гончаренко Д.А. - КУ КОС «Киевский областной центр охраны здоровья матери и ребенка»
Дата: 2014.01.08
Рубрики: Медицина неотложных состояний, Акушерство и гинекология
Разделы: Справочник специалиста