Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Международный эндокринологический журнал 5 (61) 2014

Від редактора
Дата: 2014.10.08
Рубрики: Эндокринология
Разделы: От первого лица
Буковинський край: історія розвитку ендокринології (до 70-річчя Буковинського державного медичного університету)
Авторы: Бойчук Т.М., Пашковська Н.В., Паньків В.І., Ляшук П.М. - Буковинський державний медичний університет; Леонова М.О. - Обласний клінічний ендокринологічний диспансер, м. Чернівці
Дата: 2014.10.08
Разделы: История медицины
Антикоагулянтна терапія беміпарином у комплексному лікуванні хворих на діабетичну периферичну невропатію з прихованою ішемією тканин нижніх кінцівок
Авторы: Горобейко М.Б. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Дата: 2014.10.08
Рубрики: Хирургия, Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Зміни структури і функції серця за умов інсулінорезистентності при синдромі тиреотоксикозу
Авторы: Юзвенко Т.Ю. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Дата: 2014.10.08
Рубрики: Кардиология, Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Вміст вітаміну D у хворих на автоімунний тиреоїдит із зниженою функцією щитоподібної залози
Авторы: Поворознюк В.В., Паньків І.В. - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
Дата: 2014.10.08
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Вплив препарату Гуарем на масу тіла та основні показники ліпідного і вуглеводного обміну у пацієнтів із надмірною масою тіла чи ожирінням
Авторы: Пасєчко Н.В., Лой Г.Я., Свистун І.І. - Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Дата: 2014.10.09
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Микроэлементный дисбаланс при диффузно-очаговой форме аутоиммунного тиреоидита
Авторы: Караченцев Ю.И. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии имени В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков, Харьковская академия последипломного образования МЗ Украины; Гончарова О.А. - Харьковская академия последипломного образования МЗ Украины; Ильина И.М. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии имени В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков
Дата: 2014.10.09
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Частота артериальной гипертензии при объемных образованиях надпочечников различного генеза по данным обращаемости
Авторы: Халимова З.Ю., Эгамбердиева З.Д. - Ташкентский педиатрический медицинский институт; Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент
Дата: 2014.10.09
Рубрики: Кардиология, Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Гормональні порушення як вагомий патогенетичний чинник виникнення вугрової хвороби в жінок
Авторы: Наумова Л.О. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ
Дата: 2014.10.09
Рубрики: Акушерство и гинекология, Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Качество жизни пациентов на фоне терапии тироксином и комбинацией тироксина и трийодтиронина после тотальной тиреоидэктомии вследствие болезни Грейвса
Авторы: Исмаилов С.И., Акбутаев А.М., Элов А.А. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент
Дата: 2014.10.09
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Глікований гемоглобін у практиці ендокринолога (огляд літератури і власні дані)
Авторы: Глоба Є.В., Зелінська Н.Б. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Дата: 2014.10.09
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Досвід застосування препаратів генно-інженерних інсулінів виробництва компанії «Фармак» у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Авторы: Орленко В.Л., Єфімов А.С., Іваськіва К.Ю. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
Дата: 2014.10.09
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Проблема сочетанного дефицита йода и селена в развитии заболеваний щитовидной железы
Авторы: Панькив В.И. - Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Дата: 2014.10.10
Рубрики: Эндокринология
Профілактичний та лікувальний ефект воглібозу в менеджменті цукрового діабету
Авторы: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Дата: 2014.10.10
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Адипонектин та цукровий діабет 2-го типу (патогенетичні аспекти як підґрунтя для оптимізації антидіабетичної фармакотерапії)
Авторы: Полторак В.В. - ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України»; Горшунська М.Ю. - Харківська медична академія післядипломної освіти; Красова Н.С. - ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України»
Дата: 2014.10.10
Рубрики: Эндокринология
Особливості порушень менструального циклу в жінок із ожирінням та шляхи їх корекції з використанням орлістату
Авторы: Паєнок О.С., Костів М.О. - Національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів
Дата: 2014.10.13
Рубрики: Акушерство и гинекология, Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Роль системы обучения в формировании активной мотивации к самоконтролю у больных сахарным диабетом
Авторы: Хижняк О.О., Барабаш Н.Е., Тихонова Т.М. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков
Дата: 2014.10.13
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Досвід роботи Школи хворих на цукровий діабет у Вінницькому обласному клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному центрі
Авторы: Прудиус П.Г., Манжуловський Я.О., Костюк Н.В., Коломієць В.М. - Обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр, м. Вінниця
Дата: 2014.10.13
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста