Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Международный эндокринологический журнал 6 (62) 2014

Від редактора
Дата: 2014.12.05
Рубрики: Эндокринология
Разделы: От первого лица
Взгляд патофизиолога-эндокринолога на проблему возрастного дефицита андрогенов у мужчин (LOH-синдром)
Авторы: Резников А.Г. - академик НАМН Украины, член-корреспондент НАН Украины; ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев
Дата: 2014.12.05
Рубрики: Эндокринология
Оценка клинико-метаболических параметров эффективности длительного обучения и достижения целевых уровней терапии сахарного диабета 1-го типа у детей и подростков
Авторы: Исмаилов С.И. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Ташкентский педиатрический медицинский институт; Рахимова Г.Н. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Ташкентский институт усовершенствования врачей Ташманова А.Б. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Ташкентский педиатрический медицинский институт; Абдуразакова З.К. - Ташкентский педиатрический медицинский институт;
Дата: 2014.12.08
Рубрики: Педиатрия/Неонатология, Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Вміст селену в біологічних рідинах організму пацієнтів із поєднаною травмою, які проживають в селенодефіцитному регіоні
Авторы: Тулюлюк С.В. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2014.12.08
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Гіперлептинемія як один із чинників порушення функції нирок у хворих на гіпотиреоз
Авторы: Дідушко О.М. - Івано-Франківський національний медичний університет
Дата: 2014.12.08
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Вплив фізичної активності на формування дисліпідемій у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет 1-го типу
Авторы: Будрейко О.А., Морозов О.В. - ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків
Дата: 2014.12.08
Рубрики: Педиатрия/Неонатология, Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Интеллект ребенка и йодный дефицит: механизмы негативного влияния и пути профилактики
Авторы: Бережной В.В., Маменко М.Е. - Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины, г. Киев
Дата: 2014.12.08
Рубрики: Педиатрия/Неонатология, Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Статистичне визначення межі критичної ішемії у пацієнтів із синдромом діабетичної стопи
Авторы: Горобейко М.Б. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Дата: 2014.12.08
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Нові терапевтичні можливості управління цукровим діабетом 2-го типу: досвід використання воглібозу
Авторы: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Дата: 2014.12.09
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Использование пищевых волокон в комплексной терапии сахарного диабета 2-го типа
Авторы: Кравчун Н.А., Романова И.П., Полозова Л.Г., Чернявская И.В., Олейникова С.П. - Государственное учреждение «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков
Дата: 2014.12.09
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Анемія у розвитку судинних ускладнень при цукровому діабеті: Причина чи наслідок?
Авторы: Корзун Ю.В., Соколова Л.К. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
Дата: 2014.12.09
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Опыт применения препарата Пентосан полисульфат SP 54 у больных с синдромом диабетической стопы
Авторы: Носенко И.В. - ГУ «Дорожная клиническая больница станции Днепропетровск ГП «Приднепровская железная дорога», отделение гнойно-септической хирургии, г. Днепропетровск
Дата: 2014.12.10
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Патогенетичне обґрунтування гепатопротекторної терапії у хворих на цукровий діабет
Авторы: Скрипник Н.В. - ВДНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології
Дата: 2014.12.10
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Ефективність застосування ліраглутиду у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням в реальній клінічній практиці (огляд літератури й дані власних спостережень)
Авторы: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Дата: 2014.12.10
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Вірус-асоційоване ураження щитоподібної залози при вірусному гепатиті С (огляд літератури та власні дані)
Авторы: Мазур Л.П. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Дата: 2014.12.10
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Особливості деяких гормональних показників пацієнток із перинатальними втратами
Авторы: Ауссі Марван - Кафедра акушерства та гінекології № 2 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького
Дата: 2014.12.10
Рубрики: Акушерство и гинекология, Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Морфологічні зміни судинного русла легень у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Авторы: Вернигородський С.В. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Дата: 2014.12.11
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Роль гликированного гемоглобина в диагностике и мониторинге сахарного диабета
Авторы: Луценко Л.А. - Киевский городской клинический эндокринологический центр
Дата: 2014.12.11
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Ендокринна офтальмопатія при автоімунних захворюваннях щитоподібної залози
Авторы: Пашковська Н.В. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2014.12.11
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Первичный гиперпаратиреоз: современная лабораторная диагностика и дифференциальная диагностика
Авторы: Черенько С.М. - Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Дата: 2014.12.11
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Диагностика и лечение гипофизарного синдрома Кушинга
Авторы: Кирилюк М.Л. - Украинский НПЦ эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Дата: 2014.12.11
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста