Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Международный эндокринологический журнал 8 (64) 2014

Від редактора
Дата: 2015.03.04
Рубрики: Эндокринология
Разделы: От первого лица
Роль дефіциту та надмірної маси тіла у розвитку вертебрального больового синдрому при системному остеопорозі
Авторы: Поворознюк В.В., Орлик Т.В., Дзерович Н.І. — ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ; Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ
Дата: 2015.03.04
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Аналіз медичного стану пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та його впливу на розвиток ускладнень
Авторы: Ткаченко В.І., Маньковський Б.М., Долженко М.М. — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Дата: 2015.03.04
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Антропометричні стандарти та клінічні особливості ожиріння в дітей
Авторы: Сорокман Т.В. — Буковинський держаний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2015.03.04
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Особливості артеріальної гіпертензії залежно від кількості та розподілу жирової тканини у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Авторы: Зуєв К.О. — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Дата: 2015.03.04
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Некоторые вопросы ведения пациентов с диабетической нефропатией
Авторы: Дидушко О.Н. — Ивано-Франковский национальный медицинский университет, кафедра эндокринологии
Дата: 2015.03.04
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Вплив фіксованої комбінації йоду і селену на перебіг автоімунного тиреоїдиту в йододефіцитному регіоні
Авторы: Москва Х.А., Кіхтяк О.П., Макар Р.Д. — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Дата: 2015.03.04
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Сучасний стан діагностики та лікування медулярного раку щитоподібної залози
Авторы: Кваченюк А.М., Рейзін Д.В. – ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ; Київська міська клінічна лікарня № 8
Дата: 2015.03.04
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Актовегин и заболеваемость деменцией
Авторы: Наталия Куприненко
Дата: 2015.03.04
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Тиреоидный гомеостаз и дисгормональные нарушения репродуктивной системы у женщин
Авторы: Юнусов А.А. — Кыргызский научный центр репродукции человека МЗ Кыргызской республики, г. Бишкек
Дата: 2015.03.04
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Новини ендокринології
Дата: 2015.03.05
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Новости
Новые книги
Дата: 2015.03.05
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Новости
Anthropometric standards and clinical features of obesity in children
Авторы: Sorokman T.V. - Bukovinian state medical university
Дата: 2015.03.05
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования