Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я."Hypertension" 1 (39) 2015

Шановні читачі!
Date: 2015.05.28
Categories: Cardiology
Sections: In the first person
Cовременные аспекты контроля артериального давления: достаточно ли рутинного измерения? (Часть I)
Authors: Радченко А.Д. – ГУ «ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины, г. Киев
Date: 2015.05.28
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Можливості діагностики синдрому обструктивного апное сну за допомогою портативних моніторів
Authors: Сіренко Ю.М., Крушинська Н.А., Сидоренко П.І., Поліщук С.А. — ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України; Погорецький Ю.Н. — Лабораторія сну «УкрТелеМед», м. Київ
Date: 2015.05.28
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
Метаболічні та гемодинамічні особливості артеріальної гіпертензії у підлітків залежно від маси тіла
Authors: Коренєв М.М., Богмат Л.Ф., Ніконова В.В., Носова О.М., Бессонова І.М. — ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків
Date: 2015.05.28
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
Необходимость и эффективность лечения табачной зависимости
Authors: Кваша Е.А. – ГУ «ННЦ «Институт кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины, г. Киев
Date: 2015.05.28
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Нові уявлення про місце факторів ризику в патогенезі артеріальної гіпертензії
Authors: Дєдова В.О., Боєв С.С., Доценко М.Я., Шехунова І.О. — ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Date: 2015.05.28
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual