Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я."News of medicine and pharmacy" 7 (538) 2015

Доброякісна гіперплазія передміхурової залози: нові можливості терапії і профілактики (за матеріалами конгресу Европейської Асоціації Урологів, Мадрид, 2015)
Authors: Пасєчников С.П. — д.м.н., професор, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Date: 2015.07.09
Categories: Urology
Sections: Clinical researches
Гепатопротекторы: современные аспекты фармакологии
Authors: Редькин Р.Г. — к.фарм.н., доцент кафедры общей практики — семейной медицины ХНУ им. В.Н. Каразина; Николенко Е.Я. — проф., д.м.н., зав. кафедрой общей практики — семейной медицины ХНУ им. В.Н. Каразина
Date: 2015.07.09
Sections: Specialist manual
Науково-практична конференція «Фармакотерапія інфекційних захворювань»
Authors: Трихліб В.І. — Українська військово-медична академія, м. Київ
Date: 2015.07.09
Sections: Medical forums
Здоровье подростков как общенациональная ценность
Authors: Пархоменко Л.К. — зав. кафедрой подростковой медицины, профессор, д.м.н.; Страшок Л.А. — профессор кафедры подростковой медицины, профессор, д.м.н., Харьковская медицинская академия последипломного образования
Date: 2015.07.09
Sections: Specialist manual
Эвтаназия: за или против?
Authors: Перевязкина М.В. — к.м.н., старший преподаватель кафедры социальной медицины, ­организации и управления здравоохранения и медико-социальной экспертизы, ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»
Date: 2015.07.09
Sections: News
Институт главных внештатных специалистов
Authors: Литвак А.И. — канд. мед. наук, доцент, Одесский региональный институт государственного управления НАГУ при Президенте Украины
Date: 2015.07.09
Sections: Specialist manual
Психическое здоровье человека в третьем возрасте
Authors: Никберг И.И. — д-р мед. наук, профессор, член Международной академии экологии и здоровья человека, член-корреспондент Российской академии естествознания, г. Сидней, Австралия
Date: 2015.07.09
Sections: Specialist manual
Хвороба Фабрі
Date: 2015.07.09
Sections: Medical education
По правилам или по старинке?
Authors: Люлько О.М. — авиационный врач, кандидат медицинских наук, член Национального союза журналистов Украины
Date: 2015.07.09
Sections: News
Діагностика причин лихоманок невідомого генезу
Authors: Шлапак І.П., Бондар М.В., Харченко Л.А., Цвик І.М., Борисенко С.В., Іванчинов І.Г., Мовлик С.О., Ратушна Т.П., Фогель Л.П., Якуб А.О. — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії; Український медичний центр інтенсивної терапії сепсису, м. Київ
Date: 2015.07.09
Sections: Specialist manual
Нейропатичний компонент болю при захворюваннях кістково-м’язової системи: огляд літератури та результати власних досліджень. Частина II
Authors: Поворознюк В.В., Шинкаренко Т.Є., Приймич У.І. — ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»; Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ
Date: 2015.07.09
Sections: Clinical researches