Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я."News of medicine and pharmacy" 2 (562) 2016

Колонка редактора
Authors: Татьяна Брандис
Date: 2016.03.24
Sections: In the first person
Вплив стресу на показники варіабельності серцевого ритму в співробітників виїзного персоналу швидкої медичної допомоги
Authors: Голдовський Б.М., Поталов С.О., Сідь Є.В., Серіков К.В., Настека Н.В. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», кафедра медицини невідкладних станів; Малашенко К.К. - КУ ТМО «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ЗОР
Date: 2016.03.24
Sections: Specialist manual
Вибір раціональної антибактеріальної терапії в дітей з бактеріальними захворюваннями органів дихання в умовах зростання рівня антибіотикорезистентності
Authors: Леженко Г.О., Пашкова О.Є. - Запорізький державний медичний університет; Пантюшенко Л.І. - КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР
Date: 2016.03.24
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Пути оптимизации преподавания психиатрии в высшем медицинском учебном заведении (на модели подготовки специалистов в интернатуре)
Authors: Кутько И.И. - д.м.н., проф., заслуженный деятель науки и техники Украины, заведующий научным отделом ГУ «Научно-практический медицинский реабилитационно-диагностический центр МЗ Украины»; Панченко О.А. - д.м.н., проф., заслуженный врач Украины, директор ГУ «Научно-практический медицинский реабилитационно-­диагностический центр МЗ ­Украины»; Линев А.Н. - Харьковская областная психиатрическая больница № 1 (с. Стрелечье)
Date: 2016.03.24
Sections: Medical education
Клініко-патогенетичні особливості ішемічної хвороби серця залежно від інфікованості Helicobacter рylori
Authors: Іванова Л.М., Пілієва О.В., Налапко К.К., Сисойкіна Т.В., Височин М.В., Холіна О.А. - Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини ДЗ «Луганський державний медичний університет»
Date: 2016.03.24
Sections: Specialist manual
Дифференциальная диагностика двусторонней пневмонии с туберкулезом легких
Authors: Разнатовская Е.Н. - Запорожский государственный медицинский университет; Стешина М.С., Панова Л.Ю., Зубов Г.В., Костюк С.И. - Запорожский областной противотуберкулезный клинический диспансер
Date: 2016.03.24
Categories: Pulmonology
Sections: Specialist manual
Что мы делаем не так (К вопросу об акушерской агрессии, бандитизме и героизме)
Authors: Майоров М.В. - Врач акушер-гинеколог высшей категории (женская консультация КУЗ «Харьковская городская поликлиника № 5»), член Национального союза журналистов Украины
Date: 2016.03.24
Sections: Specialist manual
Управленческие регламенты медицинского учреждения
Authors: Литвак А.И. - к.м.н., доцент Одесского регионального института государственного управления НАГУ при Президенте Украины
Date: 2016.03.24
Sections: Specialist manual
Кардіоваскулярні ускладнення (захворювання) при хронічній нирковій недостатності та їх лікування. Частина II
Authors: Таран О.І. - Кафедра нефрології і НЗТ НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
Date: 2016.03.24
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Nephrology
Sections: Medical education
Незабвенный детский доктор
Authors: Трахтенберг И.М. - академик НАМН Украины, заслуженный деятель науки и техники, г. Киев
Date: 2016.03.24
Sections: Нistory of medicine