Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Артериальная гипертензия» 5 (55) 2017

Шановні читачі!
Дата: 2017.11.28
Рубрики: Кардиология
Разделы: От первого лица
Роль мікроРНК у розвитку артеріальної гіпертензії
Авторы: Коваль С.М., Юшко К.О., Снігурська І.О., Старченко Т.Г., Милославський Д.К., Пенькова М.Ю.
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

Дата: 2017.11.28
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Перспективы широкого применения небиволола  в лечении больных артериальной гипертензией  в сочетании с различной коморбидной патологией
Авторы: Коваль С.Н., Божко В.В., Снегурская И.А., Милославский Д.К.
ГУ «Национальный институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Дата: 2017.11.28
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Артеріальна гіпертензія та фібриляція/тріпотіння передсердь: асоціативність зв’язку за даними епідеміологічного дослідження
Авторы: Срібна О.В., Сичов О.С., Кваша О.О., Смирнова І.П. ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна
Дата: 2017.11.28
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Утреннее повышение артериального давления  у пациентов с мягкой и умеренной артериальной гипертензией и способ коррекции с помощью метопролола ретард
Авторы: Сиренко Ю.Н., Рековец О.Л.
ГУ «ННЦ «Институт кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины», г. Киев, Украина

Дата: 2017.11.28
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Клінічна ефективність фіксованої комбінації периндоприлу, індапаміду й амлодипіну  у хворих на артеріальну гіпертензію  з абдомінальним ожирінням.  Результати 12-тижневого спостереження
Авторы: Коваль С.М.(1), Старченко Т.Г.(1), Пенькова М.Ю.(1), Мисниченко О.В.(1), Юшко К.О.(1), Літвінова О.М.(2)
(1) — ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

Дата: 2017.11.28
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования