Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Почки» Том 7, №2, 2018

Дорогие коллеги!
Дата: 2018.04.06
Рубрики: Нефрология
Разделы: От первого лица
Використання генетичного тестування при стероїд-резистентному нефротичному синдромі
Авторы: B.S. Lipska-Ziętkiewicz
Clinical Genetics Unit, Department of Biology and Genetics, Medical University of Gdańsk, Gdańsk, Poland

Дата: 2018.04.06
Рубрики: Нефрология
Разделы: Справочник специалиста
Блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы: хроническая болезнь почек  и сердечно-сосудистый риск
Авторы: Иванов Д.Д.(1), Курята А.В.(2), Гармиш И.П.(2)
(1) — Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
(2) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Дата: 2018.04.06
Рубрики: Нефрология
Разделы: Справочник специалиста
Порушення ниркової й периферичної гемодинаміки в розвитку серцево-судинних розладів у дітей  із хронічним пієлонефритом
Авторы: Абатуров О.Є. (1), Вакуленко Л.І. (1), Савченко А.В.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — Медичний центр «СантаЛен», м. Ірпінь, Україна

Дата: 2018.04.06
Рубрики: Нефрология
Разделы: Справочник специалиста
Маркери порушення фібрилогенезу у дітей  з різними варіантами перебігу пієлонефриту
Авторы: Лук’яненко Н.С.(1, 2), Іськів М.Ю.(1), Кенс К.А.(2), Макух Г.В.(1)
(1) — ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів, Україна
(2) — Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

Дата: 2018.04.06
Рубрики: Нефрология
Разделы: Справочник специалиста
Діагностична роль радіонуклідної ренографії  у хворих на артеріальну гіпертензію  нефрогенного генезу
Авторы: Король П.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Київська міська клінічна лікарня № 12, м. Київ, Україна

Дата: 2018.04.06
Рубрики: Нефрология
Разделы: Справочник специалиста
Облік, забезпечення лікування хворих  на хронічну хворобу нирок ІІІ–V ст.  і гостру ниркову недостатність — аналіз та оцінка
Авторы: Пиріг Л.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Дата: 2018.04.10
Рубрики: Нефрология
Разделы: Справочник специалиста
Люпус-нефрит:  современная парадигма лечения
Авторы: Головач И.Ю.
Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина

Дата: 2018.04.10
Рубрики: Нефрология
Разделы: Справочник специалиста
Актуальність використання сучасних ниркових біомаркерів для скринінгу раннього розвитку прееклампсії
Авторы: Артьоменко В.В., Берлінська Л.І.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Дата: 2018.04.10
Рубрики: Нефрология
Разделы: Справочник специалиста
Клинический случай успешного  лечения синдрома Гудпасчера ритуксимабом
Авторы: Головач И.Ю.(1), Яременко О.Б.(2), Стельмащук В.П.(1), Матийко В.Н.(1), Чипко Т.М.(1), Корочев А.В.(1), Михальченко Е.М.(1), Михальская Л.В.(1)
(1) — Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина
(2) — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина

Дата: 2018.04.10
Рубрики: Нефрология
Разделы: Клинические исследования