Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я."Actual Infectology" Том 8, №4, 2020

Проблема пневмококової інфекції в Україні, шляхи її вирішення (огляд доказових даних)
Authors: Чернишова Л.І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Date: 2020.09.21
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Assessment of measles vaccination awareness
Authors: Ющенко Л.О., Тихолаз О.В., Олійник В.С.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Date: 2020.09.21
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Analysis of the frequency of formation of HIV mutations associated with resistance to antiretroviral drugs
Authors: Люльчук М.Г., Щербінська А.М., Кирпичова В.В.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна

Date: 2020.09.21
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches