Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Rheumatology

Diagnosis and prevention of sarcopenia
Authors: Поворознюк В.В.(1), Дзерович Н.І.(1), Синєок Л.Л.(2), Романенко М.С.(2)
(1) — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Лабораторія геродієтетики ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №4, 2017
Date: 2018.02.13
Categories: Traumatology and orthopedics, Rheumatology
Sections: Specialist manual
Rehabilitation activities in patients at the early stages of coxarthrosis after arthroscopy of the hip joint
Authors: Рой І.В.(1), Луцишин В.Г.(2), Калашніков А.В.(1), Баяндіна О.І.(1), Майко В.М.(2), Майко О.В.(3)
(1) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(3) — Вінницький національний медичний університет iм. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №4, 2017
Date: 2018.02.13
Categories: Traumatology and orthopedics, Rheumatology
Sections: Specialist manual
Osteopontin and osteocalcin in lung cancer
Authors: Столярова О.Ю.
Национальный институт рака, г. Киев, Украина

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №4, 2017
Date: 2018.02.13
Categories: Traumatology and orthopedics, Rheumatology
Sections: Clinical researches
Treatment of osteoporosis in patients with spinal cord injury
Authors: Поворознюк В.В., Бистрицька М.А., Балацька Н.І.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №4, 2017
Date: 2018.02.13
Categories: Traumatology and orthopedics, Rheumatology
Sections: Clinical researches
Reference indices of hip structural analysis in Ukrainian women
Authors: Григор’єва Н.В., Поворознюк В.В., Поворознюк Вас.В., Зубач О.Б.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №4, 2017
Date: 2018.02.13
Categories: Traumatology and orthopedics, Rheumatology
Sections: Clinical researches
Bone mineral density, T- and Z-scores in young men with juvenile idiopathic arthritis
Authors: V.V. Povoroznyuk(1), M.B. Dzhus(2)
(1) — State Institution “D.F. Chebotarev Institute of Gerontology of the NAMS Ukraine”, Kyiv, Ukraine
(2) — Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №4, 2017
Date: 2018.02.13
Categories: Traumatology and orthopedics, Rheumatology
Sections: Clinical researches
Порівняльний аналіз ефективності препаратів хондроїтину сульфату, гіалуронової кислоти та артроскопічного оперативного втручання при початкових стадіях коксартрозу
Authors: Луцишин В.Г.(1), Калашніков А.В.(2), Майко О.В.(3), Майко В.М.(1)
(1) — Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
(3) — Вінницький національний медичний університет iм. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №3, 2017
Date: 2017.12.27
Categories: Traumatology and orthopedics, Rheumatology
Sections: Specialist manual
Епідеміологія та фактори ризику переломів кісток нижньої кінцівки (огляд літератури)
Authors: Григор’єва Н.В.(1), Власенко Р.О.(2)
(1) — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №3, 2017
Date: 2017.12.27
Categories: Traumatology and orthopedics, Rheumatology
Sections: Specialist manual
Вплив додаткового призначення холекальциферолу на рівень антитіл до тиреоїдної пероксидази у хворих на первинний гіпотиреоз
Authors: Паньків І.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №3, 2017
Date: 2017.12.27
Categories: Traumatology and orthopedics, Rheumatology
Sections: Clinical researches
Роль вітаміну D та лікувальної фізичної культури в корекції саркопенії
Authors: Поворознюк В.В., Дзерович Н.І.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №3, 2017
Date: 2017.12.27
Categories: Traumatology and orthopedics, Rheumatology
Sections: Clinical researches
Дефіцит вітаміну D3 та його роль у розвитку метаболічних порушень
Authors: Комісаренко Ю.І.(1), Великий М.М.(2), Апуховська Л.І.(2)
(1) — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №3, 2017
Date: 2017.12.27
Categories: Traumatology and orthopedics, Rheumatology
Sections: Clinical researches
Молекулярно-клітинні механізми захисної дії вітаміну D3 при експериментальному преднізолон-індукованому остеопорозі
Authors: Шиманський І.О., Лісаковська О.О., Великий М.М.
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №3, 2017
Date: 2017.12.27
Categories: Traumatology and orthopedics, Rheumatology
Sections: Clinical researches
25-hydroxy vitamin D levels, vitamin D deficiency and insufficiency in patients with bone and musculoskeletal disorders
Authors: V.V. Povoroznyuk(1), P. Pludowski(2), M. Holick(3), N.I. Balatska(1), N.I. Dzerovych(1), T.Yu. Solonenko(1), O.S. Ivanyk
(1) — D.F. Chebotarev Institute of Gerontology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
(2) — The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland
(3) — Boston University Medical Centre, Boston, MA, United States

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №3, 2017
Date: 2017.12.27
Categories: Traumatology and orthopedics, Rheumatology
Sections: Clinical researches
Хворобомодифікуюча терапія остеоартриту в чинних рекомендаціях: уроки минулого та можливості для майбутнього
Authors: Головач І.Ю.
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" 12 (627) 2017
Date: 2017.11.17
Categories: Rheumatology
Sections: Specialist manual
Патогенез изменений при остром коронарном синдроме
Authors: Жаринова В.Ю., д.м.н., профессор, член Украинского и Европейского общества кардиологов
ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

"News of medicine and pharmacy" Кардиология и ревматология (607) 2017 (тематический номер)
Date: 2017.09.05
Categories: Rheumatology, Cardiology
Sections: Specialist manual
Genetic polymorphism of vitamin D receptor determines its metabolism and efficiency
Authors: Яковлева О.А., Николова О.М., Дорошкевич И.А., Щербенюк Н.В.
Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №2, 2017
Date: 2017.08.31
Categories: Traumatology and orthopedics, Rheumatology
Sections: Specialist manual