Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

Manuals

Діагностика артеріальної гіпертензії   та експертиза профпридатності у працюючих   в умовах впливу шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища. Методичні рекомендації
Authors: Установи-розробники: ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Укладачі: Кундієв Ю.І., академік НАН та НАМН України; Нагорна А.М., д.м.н., проф., член-кор. НАМНУ; Басанець А.В. д.м.н., проф.; Сіренко Ю.М., д.м.н., проф., ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України»; Харченко Т.Д., головний лікар клініки професійних захворювань ДУ «ІМП АМНУ»; Лубянова І.П., к.м.н., старший науковий співробітник; Андрущенко Т.А., к.м.н., науковий співробітник; Остапенко Т.А., к.м.н., науковий співробітник; Гречківська Н.В., к.м.н.
"Hypertension" 3 (29) 2013
Date: 2013.07.05
Categories: Cardiology
Sections: Manuals