Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

Specialist manual

Цільові рівні артеріального тиску в періоперативному догляді. Попередні міркування на основі  всебічного огляду літератури
Authors: Lingzhong Meng(1), Weifeng Yu(2), Tianlong Wang(3), Lina Zhang(4), Paul M. Heerdt(1), Adrian W. Gelb(5)
(1) — Відділ анестезіології медичного факультету Єльського університету (Yale University School of Medicine, New Haven, USA)
(2) — Відділ анестезіології госпіталю Реньї медичного факультету Шанхайського університету (Renji Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, China)
(3) — Відділ анестезіології госпіталю Хуанву Столичного (Пекін) медичного університету (Xuanwu Hospital, Capital Medical University, Beijing, China)
(4) — Відділ медицини критичних станів госпіталю Ксіангія Центрального південного університету (Xiangya Hospital, Central South University, Changsha, Hunan Province, China)
(5) — Відділ анестезіології та періоперативного догляду Каліфорнійського університету (University of California, San Francisco, USA)

"Hypertension" №1 (63), 2019
Date: 2019.05.07
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Algorithms of systemic scleroderma treatment with the predominant heart lesion,  pulmonary arterial hypertension and interstitial lung disease according  to modern guidelines
Authors: Головач І.Ю.(1), Єгудіна Є.Д.(2)
(1) — Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна
(2) — ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія» МОЗ України, м. Дніпро, Україна

"Hypertension" №1 (63), 2019
Date: 2019.05.07
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
New recommendations on hypertension, but the questions of clinicians are old
Authors: Доценко Н.Я., Боев С.С., Шехунова И.А., Герасименко Л.В.
ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина

"Hypertension" №1 (63), 2019
Date: 2019.05.07
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
New data on the effectiveness of beta-blockers in the treatment of hypertension
Authors: Тащук В.К.
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

"Hypertension" №1 (63), 2019
Date: 2019.05.07
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Problems of hypertension classification and diagnosis and stratification of the risk  of its complications in the light of 2018 European guidelines  (commentary on recommendations)
Authors: Коваль С.М.
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

"Hypertension" №1 (63), 2019
Date: 2019.05.07
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
New possibilities in the treatment of pulmonary arterial and chronic thromboembolic pulmonary hypertension in Ukraine
Authors: Радченко Г.Д.
Науково-консультативний експертний центр легеневої гіпертензії, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ, Україна

"Hypertension" №6 (62), 2018
Date: 2019.01.17
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Pulmonary hypertension associated with connective tissue diseases:  a literature review focusing on diagnostic aspects
Authors: Єгудіна Є.Д.(1), Ханюков О.О.(1), Головач І.Ю.(2), Калашникова О.С.(1)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія» МОЗ України, м. Дніпро, Україна
(2) — Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна

"Hypertension" №6 (62), 2018
Date: 2019.01.17
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Chronotherapy of arterial hypertension:  current state of the issue
Authors: Боєв С.С., Доценко М.Я., Шехунова І.О., Герасименко Л.В.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

"Hypertension" №6 (62), 2018
Date: 2019.01.17
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
The relevance of using organic nitrates in the modern therapy  of stable coronary artery disease
Authors: Лысенко А.Ф., Моисеенко О.И.
ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины, г. Киев, Украина

"Hypertension" №5 (61), 2018
Date: 2018.12.13
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Management of cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis
Authors: Ханюков О.О., Єгудіна Є.Д., Калашникова О.С.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна

"Hypertension" №5 (61), 2018
Date: 2018.12.13
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Frailty — current problem of geriatric medicine
Authors: Cкибчик В.А., Бабляк С.Д.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Hypertension" №4 (60), 2018
Date: 2018.09.19
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Сложный случай легочной артериальной гипертензии, ассоциированной с портальной гипертензией
Authors: Коноплева Л.Ф., Коноплева Ю.Л.
Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова НАМН Украины, г. Киев, Украина

"Hypertension" №3 (59), 2018
Date: 2018.08.13
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Артеріальна гіпертензія у пацієнтів з гіперурикемією: основи патогенезу, клінічне значення, діагностика, підходи до лікування
Authors: Ханюков О.О., Єгудіна Є.Д., Калашникова О.С.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Hypertension" №3 (59), 2018
Date: 2018.08.13
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
О деятельности Украинской ассоциации больных легочной гипертензией
Authors: Коноплева Л.Ф., Александрова О.В.
Украинская ассоциация больных легочной гипертензией, г. Киев, Украина

"Hypertension" №3 (59), 2018
Date: 2018.08.13
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Про нові європейські рекомендації з артеріальної гіпертензії після їх першої презентації (коментар)
Authors: Сіренко Ю.М.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" №3 (59), 2018
Date: 2018.08.13
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual