Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 17, №3, 2016

Back to issue

Abstracts of the All-Ukrainian Conference with International Participation «Peculiarities of Providing Medical Care during a Hybrid War» (26–27 May 2016, Sviatohorsk, Ukraine)


Summary

26-27 травня 2016 р. в Святогорську Донецької області згідно з планом проведення науково-практичних конференцій МОЗ України відбулася конференція «Особливості надання медичної допомоги в умовах гібридної війни», присвячена 60-річчю з дня заснування Донецького науково-дослідницького інституту травматології та ортопедії, на якій були розглянуті питання надання допомоги постраждалим внаслідок бойових дій на сході України, а також актуальні теоретичні та організаційні питання лікування пошкоджень, наслідків травм та ортопедичної патології опорно-рухового апарату. Конференція була проведена на базі НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (м. Лиман). У роботі конференції взяли участь 220 делегатів з усіх регіонів України, а також Молдови та Грузії.

26–27 мая 2016 года в г. Святогорске Донецкой области согласно плану проведения научно-практических конференций МЗ Украины состоялась конференция «Особенности оказания медицинской помощи в условиях гибридной войны», посвященная 60-летию со дня основания Донецкого научно-исследовательского института травматологии и ортопедии, на которой были рассмотрены вопросы оказания помощи пострадавшим в результате боевых действий на востоке Украины, а также актуальные теоретические и организационные вопросы лечения повреждений, последствий травм и ортопедической патологии опорно-двигательного аппарата. Конференция была проведена на базе НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького (г. Лиман). В работе конференции приняли участие 220 делегатов со всех регионов Украины, а также Молдовы и Грузии.

May 26-27, 2016, in Svyatogorsk of Donetsk region according to the plan of holding scientific-practical conferences of the MH of Ukraine was held a conference "Peculiarities of medical care in the conditions of hybrid war", dedicated to the 60th anniversary of the founding of the Donetsk research Institute of traumatology and orthopedics, where were discussed the issues of assistance to victims in the fighting in the East of Ukraine and relevant theoretical and organizational issues of treatment of injuries, consequences of injuries and orthopedic pathologies of the musculoskeletal apparatus. The conference was held at the Institute of traumatology and orthopedics of Donetsk national medical University n.a. M. Gorky ( Lyman, Ukraine). The conference was attended by 220 delegates from all regions of Ukraine, and also Moldova and Georgia.

Статья опубликована на с. 13-32

 

Белый С.И., Бойко М.Г., Дараган Р.И.

Наш подход к лечению больных с дентальными ранениями кисти и их последствиями
Білінський П.І.
Проблемні питання остеосинтезу переломів верхньої кінцівки
Білінський П.І.
Можливості малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу переломів ключиці та плечової кістки
Білінський П.І.
До питання сучасного остеосинтезу переломів нижньої кінцівки
Білінський П.І.
Малоконтактний багатоплощинний остеосинтез переломів нижніх кінцівок
Бэц Г.В., Бэц И.Г.
Тактико-технологические и социальные аспекты лечения переломов в Украине: вопросы для дискуссии
Дибкалюк С.В., Черняк В.А., Мішалов В.Г., Зоргач В.Ю., Рижак І.В.
Вплив вибухової травми на розвиток вторинних вертебробазилярних порушень
Жигун А.И., Нестеренко А.С.
Костная пластика дефектов вертлужной впадины при эндопротезировании больных с диспластическим коксартрозом III–IV ст.
Карпінська О.Д., Карпінський М.Ю., Фіщенко О.В., Яремін С.Ю., Демчук Р.М., Клімовицький Р.В.
Особливості вертикального стояння хворих із дегенеративними патологіями кульшових суглобів за даними статографічних досліджень
Карпинский М.Ю., Нехлопочин А.С., Нехлопочин С.Н., Карпинская Е.Д., Яресько А.В.
Особенности напряженно-деформированного состояния шейного отдела позвоночника при замещении тел позвонков искусственными имплантатами разных конструкций
Корж М.О., Романенко К.К., Карпінський М.Ю., Прозоровський Д.В., Яресько О.В.
Математичне моделювання впливу деформації кісток гомілки на навантаження суглобів нижньої кінцівки
Корж Н.А., Филиппенко В.А., Танькут В.А.
Состояние проблемы эндопротезирования суставов в Украине
Марущак А.П., Танькут А.В., Гетьман А.П. 
Диагностика и лечение ранней перипротезной инфекции
Науменко Л.Ю., Горегляд А.М., Маметьев А.А., Кострица К.Ю.
Применение ВАК-терапии в лечении открытых полиструктурных повреждений конечностей
Тяжелов О.А., Біцадзе М.З., Карпінський М.Ю.
Алгоритм прийняття рішення щодо оперативного втручання при ушкодженнях Bankart та Hill-Sachs
Тяжелов О.А., Біцадзе М.З., Карпінська О.Д., Паздніков Р.В.
Результати лікування хворих із нестабільністю плечового суглоба при поєднаних пошкодженнях Хілл-Сакса та Банкарта
Филиппенко В.А., Танькут В.А., Бондаренко С.Е., Танькут А.В., Аконджом М.
Эндопротезирование тазобедренного сустава при осложнениях после остеосинтеза проксимального отдела бедренной кости
Филиппенко В.А., Танькут А.В., Мезенцев В.А., Бондаренко С.Е., Марущак А.П., Гетьман А.П.
Эндопротезирование коленного сустава при дефектах проксимального отдела большеберцовой кости
Хмизов С.О., Пашенко А.В., Карпінський М.Ю., Карпінська О.Д., Суббота І.А.
Експериментальне дослідження міцності первинної стабілізації кісткових фрагментів при використанні інтрамедулярних фіксаторів різного типу
Шищук В.Д., Терехов А.М., Редько С.І.
Лікування дорожньо-транспортної політравми, отриманої в сільській місцевості

Similar articles

Experimental study of rat bone strength with a defect filled with bioglass
Authors: Шимон В.М. (1), Алфелдій С.П. (1), Шимон М.В. (1), Карпінський М.Ю. (2), Карпінська О.Д. (2), Суббота І.А. (2)
1 - ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України, м. Ужгород, Україна
2 - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

"Тrauma" Том 20, №5, 2019
Date: 2019.12.21
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Experimental study of mechanical properties of materials in the form of granules  and chips for filling bone defects
Authors: Філіпенко В.А., Мезенцев В.О., Карпінський М.Ю., Карпінська О.Д.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

"Тrauma" Том 21, №1, 2020
Date: 2020.03.18
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Analysis of the distribution of internal stresses and relative deformations in bone and extrafocal osteosynthesis in distal femoral metaphysis fractures
Authors: Бець І.Г., Карпінський М.Ю., Яресько О.В.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

"Тrauma" Том 21, №1, 2020
Date: 2020.03.18
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Authors: Филиппенко В.А., Танькут А.В., Мезенцев В.А., Бондаренко С.Е., Марущак А.П., Гетьман А.П. - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков, Украина
"Тrauma" Том 17, №3, 2016
Date: 2016.09.01
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums

Back to issue