Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Международный неврологический журнал 8 (62) 2013

Механизмы регуляции воспаления в ишемизированном мозге (научный обзор)
Авторы: Баринов Э.Ф., Евтушенко С.К., Максименко Т.Л., Баринова М.Э., Твердохлеб Т.А., Евтушенко И.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2014.01.20
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Синдром системного ограничения подвижности позвоночника у пациентов с дорсопатией
Авторы: Орел А.М. - Факультет послевузовского профессионального образования врачей ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России», г. Москва
Дата: 2014.01.20
Рубрики: Травматология и ортопедия, Неврология
Разделы: Клинические исследования
Зміни концентрації вітаміну D у сироватці крові хворих на розсіяний склероз як патогенетичний фактор виникнення цього захворювання
Авторы: Оринчак Л.Б. - Івано-Франківська обласна клінічна лікарня; Івано-Франківський національний медичний університет
Дата: 2014.01.21
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Ефективність препарату Тіоцетам® у хворих із лакунарними інфарктами головного мозку
Авторы: Міщенко Т.С., Міщенко В.М., Здесенко І.В. - ДУ «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України», м. Харків
Дата: 2014.01.21
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Динаміка нейропсихологічних функцій та показників системної запальної відповіді в пацієнтів у відновному періоді ішемічного інсульту за умов лікування препаратом Гліатилін
Авторы: Паєнок А.В., Задорожна Б.В., Кухленко О.Я., Кухленко Р.В. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Кафедра невропатології та нейрохірургії ФПДО, м. Львів
Дата: 2014.01.21
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Неврология
Разделы: Клинические исследования
Ингибирующее действие бактериального меланина на церебральную воспалительную реакцию после повреждения мозговой ткани у крыс
Авторы: Петросян Т.Р. - Кафедра кинезиологии Армянского государственного института физической культуры, г. Ереван
Дата: 2014.01.21
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Особливості церебральної гемодинаміки та судинної авторегуляції при хронічній ішемії мозку
Авторы: Козьолкін О.А., Яркова С.В. - Запорізький державний медичний університет
Дата: 2014.01.21
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Неврология
Разделы: Клинические исследования
Клінічна характеристика когнітивних розладів у пацієнтів із фібриляцією передсердь
Авторы: Стаднік С.М. - Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
Дата: 2014.01.21
Рубрики: Кардиология, Неврология, Психиатрия
Разделы: Клинические исследования
Ноотропная и вазотропная фармакотерапия в неврологии: сочетание препаратов или сочетанный эффект?
Авторы: Бурчинский С.Г. - ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева» НАМН Украины, г. Киев
Дата: 2014.01.21
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Морфофункциональные особенности развития ноцицептивной системы у новорожденных (обзор литературы)
Авторы: Федорковская Б.О. - ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Дата: 2014.01.21
Рубрики: Неврология, Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Больові синдроми спини: деякі психоемоційні аспекти і можливості  їх корекції
Авторы: Боженко Н.Л. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра неврології
Дата: 2014.01.21
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Inhibitory effect of bacterial melanin on cerebral inflammatory response following traumatic brain lesion in rats
Авторы: Petrosyan T.R. - Department of Kinesiology. Armenian State Institute of Physical Education
Дата: 2014.01.21
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования