Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Травма» Том 15, №6, 2014

Скелетная травма в структуре политравмы
Авторы: Гурьев С.Е. — ГУ «Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МЗ Украины», г. Киев; Цвях А.И. — Тернопольская университетская больница
Дата: 2015.03.06
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Обезболивание пострадавших с огнестрельными ранениями конечностей в Донецком регионе
Авторы: Рушай А.К., Бодаченко К.А., Бессмертный С.А. — Донецкая областная травматологическая больница
Дата: 2015.03.06
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
L-лизина эсцинат®: фармакоэкономическое обоснование применения при ЧМТ
Авторы: Макаренко О.В. - Кафедра социальной медицины, организации и управления здравоохранения, Днепропетровская медицинская академия
Дата: 2015.03.06
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Мінеральна щільність та якість кісткової тканини, особливості будови тіла жінок літнього віку з остеопоротичними деформаціями тіл хребців
Авторы: Поворознюк В.В., Дзерович Н.І. — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
Дата: 2015.03.06
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Метод автоматизованої диференційної діагностики патології опорно-рухової системи людини на підставі статографічних досліджень
Авторы: Тяжелов О.А., Карпінський М.Ю., Карпінська О.Д., Ярьомін C.Ю. — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків; Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Дата: 2015.03.06
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Частота вертебрального больового синдрому в жінок та чоловіків залежно від мінеральної щільності кісткової тканини
Авторы: Орлик Т.В., Поворознюк В.В. - ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»; Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ
Дата: 2015.03.06
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Особливості перебігу й лікування посттравматичного остеомієліту довгих кісток нижньої кінцівки із застосуванням лазера у хворих із дефіцитом йоду
Авторы: Шимон В.М., Ковач В.В., Шерегій А.А., Василинець М.М. — ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Дата: 2015.03.06
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Системний аналіз оперативного методу лікування діафізарних переломів і фактори впливу на репаративну регенерацію
Авторы: Андрейчин В.А., Білінський П.І. — Івано-Франківський національний медичний університет, Клінічна лікарня № 1, м. Івано-Франківськ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Дата: 2015.03.06
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Біомеханічне обгрунтування клінічного застосування універсального апарата з адаптацією форми опор до анатомічної конфігурації сегмента кінцівки
Авторы: Гуцуляк В.І., Сулима В.С. — Івано-Франківський національний медичний університет; Шібель І.В. — МКЛ № 1, м. Івано-Франківськ
Дата: 2015.03.06
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Діагностика та хірургічне лікування метатарзалгії
Авторы: Гай Л.А., Венгер В.Ф., Сердюк В.В., Сайед М.А., Бодня О.І., Павличко Ю.Ю., Парведж Сингх — Одеський національний медичний університет
Дата: 2015.03.06
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Психологическая помощь пациентам с позвоночно-спинномозговой травмой в остром периоде
Авторы: Бублик Л.А., Оприщенко Е.В. — НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького; Областная клиническая травматологическая больница, г. Донецк
Дата: 2015.03.06
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Травматичне пошкодження середньої третини правої стегнової артерії зі спонтанним гемостазом
Авторы: Ломей Я.І., Радиш Р.В., Ломей Ю.Я. — Львівська обласна клінічна лікарня; Стрийська центральна районна лікарня, Львівська область
Дата: 2015.03.06
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Хирургическое лечение проникающего осложненного ножевого ранения на уровне С3–С4-позвонков
Авторы: Гохфельд И.Г., Лихолетов А.Н., Павлов Б.Б. — НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, ККЛПУОЗ «Областная травматологическая больница» г. Донецка; Разумников Г.В. — КУЗ «Добропольская больница интенсивного лечения»
Дата: 2015.03.06
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Электронейромиография в диагностике и оценке результатов лечения пациентов со стенозирующими лигаментитами пальцев кисти
Авторы: Ковальчук Д.Ю., Борзых А.В., Оприщенко А.А., Кравченко А.В., Варин В.В. - Областная клиническая травматологическая больница, г. Донецк
Дата: 2015.03.10
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Досвід оперативного лікування переломів проксимального метаепіфіза великогомілкової кістки у хворих із політравмою
Авторы: Філь А.Ю., Філь Ю.Я., Козопас В.С., Сенюк Ю.І., Яєчник О.Р. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Дата: 2015.03.10
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Лікування переломів вертлюжної ділянки стегнової кістки у хворих на цукровий діабет II типу
Авторы: Шимон В.М., Філіп C.С., Стойка В.В., Сливка Р.М. - Ужгородський національний університет
Дата: 2015.03.10
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Приближенный анализ анатомии, механических характеристик и напряженно-деформированного состояния позвоночника человека
Авторы: Чуйко А.Н. - Украинский аналитически-исследовательский центр в области медицины М. Угрина, г. Львов
Дата: 2015.03.10
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Діагностика та лікування остеопоротичних переломів шийки стегнової кістки у людей похилого віку
Авторы: Шимон В.М., Литвак В.В., Шимон М.В. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет», медичний факультет, кафедра загальної хірургії з курсами травматології, оперативної хірургії та судової медицини
Дата: 2015.03.10
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
System analysis of operative method of treating diaphyseas fractures and influence factors on reparative regeneration
Авторы: Andreichyn V.A, Bilinsky P.I. - Ivano-Frankivsk National Medical University, Clinical Hospital №1, Ukraine; National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine
Дата: 2015.03.10
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Experience of operative treatment of the proximal tibia metaepiphysis in patients with polytrauma
Авторы: Fil A., Fil U., Kozopas V., Seniuk Y., Jajechnyk O. - Lvivsskyy National Medical University named after Danylo Galician
Дата: 2015.03.10
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования