Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Журнал "Артеріальна гіпертензія" 6 (44) 2015

Порівняння інтенсивного та стандартного контролю артеріального тиску: дані дослідження SPRINT
Автори: Підготували А.Д. Радченко, Е. Кущ - за матеріалами статті «A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control», опублікованій в «The New England Journal of Medicine» в листопаді 2015 р.
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Поширеність тривожно-депресивних розладів та їх вплив на серцево-судинні фактори ризику за даними дослідження EuroAspire IV-Primary Care в Україні
Автори: Коваленко В.М., Долженко М.М., Несукай О.Г., Нудченко О.О., Лур’є С.З. - на чолі групи дослідників
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Метааналіз ефективності та безпеки застосування лікарського засобу Тіотриазолін® при стабільних формах ішемічної хвороби серця
Автори: Солобюкова Н.А., Макаров А.А. - ПАТ «Галичфарм», корпорація «Артеріум», м. Київ; Свіщенко Є.П. - ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України», м. Київ
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Лінійна регресія параметрів артеріального тиску для визначення ризику розвитку вторинної гіпотензії
Автори: Войтикова М.В., Хурса Р.В. - Інститут фізики НАН Білорусі, Білоруський державний медичний університет, м. Мінськ
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Визначення додаткових ризиків у хворих на артеріальну гіпертензію, які працюють в умовах впливу електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону
Автори: Селюк М.М. - Військово-медична академія; Потаскалова В.С. - НМУ імені О.О. Богомольця; Бурлака А.П. - Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ; Хайтович М.В. - НМУ імені О.О. Богомольця; Козачок М.М., Селюк О.В. - Військово-медична академія
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Метааналіз ефективності й безпечності застосування лікарського засобу Тіотриазолін® при гострому коронарному синдромі
Автори: Тащук В.К. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Солобюкова Н.А., Макаров А.А. - ПАТ «Галичфарм», корпорація «Артеріум», м. Київ
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ацетилсаліцилова кислота як ефективна та безпечна основа антиагрегантної терапії
Автори: Лєвих А.Е., Мамчур В.Й. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ, Україна
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Стратегія нейрометаболічної фармакотерапії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією
Автори: Бурчинський С.Г. - ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Клініко-прогностична роль ендотеліальної дисфункції та поліморфних варіантів гена ендотеліальної NO-cинтази при хронічній серцевій недостатності
Автори: Воронков Л.Г., Мазур І.Д., Горовенко Н.Г., Шкурат І.А. - ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця