Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Международный эндокринологический журнал Том 13, №2, 2017

Від редактора
Авторы: В. І. Паньків
Дата: 2017.05.17
Рубрики: Эндокринология
Разделы: От первого лица
Поверхнева електроміографія в діагностиці урогенітальної форми діабетичної автономної нейропатії в пацієнток із цукровим діабетом 1-го типу
Авторы: Кравчун Н.О.(1), Ткачук О.Ю.(2)
(1) — Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, м. Харків, Україна

Дата: 2017.05.17
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Зниження маси тіла — наріжний камінь терапії метаболічного синдрому в підлітків
Авторы: Сорокман Т.В., Попелюк О.-М.В., Макарова О.В.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Дата: 2017.05.17
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Взаємозв’язок між депресивними розладами та станом когнітивної функції в пацієнтів похилого віку з цукровим діабетом 2-го типу
Авторы: Жердьова Н.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Дата: 2017.05.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Переваги комбінованої терапії метформіном і глімепіридом у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Авторы: Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Дата: 2017.05.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Динамика антропометрических показателей у женщин фертильного возраста с ожирением при различных схемах терапии
Авторы: Исмаилов С.И., Абдувахабова М.Б.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Дата: 2017.05.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Особливості персистування бронхіальної астми у школярів залежно від кортизол-продукуючої функції надниркових залоз
Авторы: Колоскова О.К., Буринюк-Глов’як Х.П., Крецу Н.М.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Дата: 2017.05.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Цинк та соматостатевий розвиток підлітків
Авторы: Турчина С.І.
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, Україна

Дата: 2017.05.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Оценка качества жизни больных с синдромом Кушинга при хирургическом и консервативном лечении
Авторы: Наримова Г.Дж., Мадаминова Х.Р.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Дата: 2017.05.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Вміст тиреотропного гормону в крові як основний діагностичний маркер і критерій успішності лікування захворювань щитоподібної залози
Авторы: Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Дата: 2017.05.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Гіпотиреоз і вагітність: нові рекомендації щодо особливостей діагностики й тактики лікування
Авторы: Камінський О.В.(1), Татарчук Т.Ф.(2)
(1) — ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

Дата: 2017.05.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Особливості лікувальної тактики та періопераційного супроводу при гострому панкреатиті біліарної етіології у хворих на цукровий діабет
Авторы: Саволюк С.І.(1), Томашевський Я.В.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, Вінницький міський центр хірургії печінки, позапечінкових жовчних протоків та підшлункової залози, Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Вінниця, Україна

Дата: 2017.05.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Рання діагностика й частота розвитку діабетичної нефропатії залежно від тривалості цукрового діабету 1-го типу
Авторы: Маслянко В.А.
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Дата: 2017.05.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Застосування принципу мультипараметричного ультразвуку для діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу
Авторы: Марунчин Н.А.(1), Динник О.Б.(2), Ковалеренко Л.С.(3)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, м. Київ, Україна
(3) — Медичний центр «Doctor Vera», м. Київ, Україна

Дата: 2017.05.18
Особенности поражения почек у больных сахарным диабетом 2-го типа с ожирением
Авторы: Ахмедова Ш.У., Кадырова З.С.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Дата: 2017.05.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Аналіз негативних результатів лікування синдрому діабетичної стопи в амбулаторних умовах
Авторы: Марченко О.В.
Центральна районна лікарня, м. Бровари, Україна

Дата: 2017.05.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Саркопения при сахарном диабете 2-го типа (обзор и собственные наблюдения)
Авторы: Гончарова О.А.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Дата: 2017.05.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Лінгвістичні аспекти епонімічної фахової ендокринної термінології
Авторы: Bytsko N.I., Pavlovich L.B., Bilous I.I., Semenko I.V.
Higher State Educational Establishment of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi, Ukraine

Дата: 2017.05.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинское образование
Взаимосвязь между компонентами метаболического синдрома у больных ожирением
Авторы: Баянова Е.Г.
Городской центр планирования семьи и репродукции человека, г. Одесса, Украина

Дата: 2017.05.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинское образование