Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Международный эндокринологический журнал Том 13, №3, 2017

Від редактора
Дата: 2017.06.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: От первого лица
Особливості біохімічних показників крові та цитокінового профілю у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки залежно від форми гіпотиреозу
Авторы: V.P. Prysyazhnyuk, O.I. Voloshyn, N.V. Pashkovska
Higher State Education Institution of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi, Ukraine

Дата: 2017.06.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Нарушения сна при сахарном диабете 1-го типа в зависимости от показателей суточного мониторинга гликемии и достижения целевых уровней гликемии
Авторы: Мохорт Т.В.(1), Дорошкевич И.П.(2, 3)
(1) — УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь
(2) — УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Республика Беларусь
(3) — УЗ «Гродненская областная клиническая больница», г. Гродно, Республика Беларусь

Дата: 2017.06.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Уровень гликемии и инсулинорезистентности у больных с сахарным диабетом 2-го типа, диабетической ретинопатией и ожирением
Авторы: Малачкова Н.В.(1), Комаровская И.В.(1), Кирилюк М.Л.(2)
(1) — Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина
(2) — Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев, Украина

Дата: 2017.06.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Динаміка фракталкіну в мешканців м. Харкова з різною масою тіла
Авторы: Місюра К.В.(1), Кравчун П.П.(2)
(1) — ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Дата: 2017.06.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Взаємозв’язок між діабетичним гастропарезом і ризиком розвитку гіпоглікемічних станів
Авторы: Костіцька І.О.(1), Маньковський Б.М.(2)
(1) — ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Дата: 2017.06.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Вплив аморфного нанокремнезему на показники мультипараметричного ультразвукового дослідження у хворих на цукровий діабет 2-го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки
Авторы: Боднар П.М.(1), Марунчин Н.А.(1), Динник О.Б.(2), Воронін Є.П.(3), Осіння Л.М.(4)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, м. Київ, Україна
(3) — Інститут хімії поверхні НАН України, м. Київ, Україна
(4) — НВ ТОВ «Житомирбіопродукт», м. Житомир, Україна

Дата: 2017.06.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Частота и особенности течения субклинического синдрома Кушинга у женщин с синдромом поликистозных яичников
Авторы: Урманова Ю.М., Халимова З.Ю., Наримова Г.Дж., Мадаминова Х.Р., Абдувахабова М.Б., Алиева Д.А., Холова Д.Ш., Алимухамедова Г.О., Каримова М.М., Ходжаева Ф.С., Насырова Х.К., Рихсиева Н.Т.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Дата: 2017.06.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Характеристика клинико-инструментальных и гормональных показателей у больных с АКТГ-зависимым синдромом Кушинга до и после лечения
Авторы: Наримова Г.Дж., Мадаминова Х.Р.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Дата: 2017.06.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Дисгормональні стани репродуктивної системи в жінок після тиреоїдектомії та радіойодтерапії з приводу диференційованої карциноми щитоподібної залози
Авторы: Кваченюк А.М., Кучменко Т.М., Божок Ю.М., Зелінська А.В., Шелковой Є.А.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Дата: 2017.06.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Уроджений гіпотиреоз: частота та клінічні особливості різних форм
Авторы: Сорокман Т.В.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Дата: 2017.06.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Влияние препарата BNO 1030 на про-/антиоксидантный статус крови при экспериментальном сахарном диабете 1-го типа
Авторы: Гавриленко Ю.В.(1), Лайко А.А.(1), Кучмировская Т.М.(2), Гудзик М.М.(2)
(1) — Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
(2) — Институт биохимии им. О.В. Палладина НАН Украины, г. Киев, Украина

Дата: 2017.06.26
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Офіційні критерії діагностики цукрового діабету, нормоглікемія і самоконтроль глікемії
Авторы: Камінський О.В.
Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України, м. Київ, Україна

Дата: 2017.06.26
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Типичные ошибки при диагностике и лечении сахарного диабета
Авторы: Генделека Г.Ф.(1), Генделека А.Н.(2)
(1) — Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина
(2) — КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи № 5», г. Одесса, Украина

Дата: 2017.06.26
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Результаты эпидемиологических исследований распространенности йододефицитных заболеваний в Республике Узбекистан
Авторы: Исмаилов С.И., Рашитов М.М.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Дата: 2017.06.26
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Резистентність до інсуліну, її зв’язок з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка та еластичністю аорти у хворих з артеріальною гіпертензією
Авторы: Шоріков Є.І., Шорікова Д.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Дата: 2017.06.26
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Возможности фотоплетизмографии в ранней диагностике диабетической ангиопатии нижних конечностей
Авторы: Воробьев Л.В.
Лечебно-диагностический центр «Виком-мед», г. Кременчуг, Украина

Дата: 2017.06.26
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Особливості фагоцитарної активності моноцитів та нейтрофілів у хворих на анкілозивний спондилоартрит з ожирінням залежно від носійcтва HLA B27-антигена
Авторы: Гаєвська В.Ю.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Дата: 2017.06.26
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Історичні аспекти розвитку ендокринології
Авторы: Тронько М.Д.(1, 2), Бальон Я.Г.(1), Самсон О.Я.(1, 2)
(1) — ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Дата: 2017.06.26
Рубрики: Эндокринология
Разделы: История медицины