Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал "Гастроэнтерология" Том 52, №1, 2018

Неалкогольна жирова хвороба печінки: особливості метаболічних змін на різних етапах розвитку хвороби
Авторы: Степанов Ю.М., Недзвецька Н.В., Ягмур В.Б., Кленіна І.А.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2018.05.30
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Клініко-гемодинамічні аспекти печінкової та позапечінкової портальної гіпертензії
Авторы: Степанов Ю.М.(1), Чалий М.В.(2)
(1) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(2) — Миколаївська обласна клінічна лікарня, м. Миколаїв, Україна

Дата: 2018.05.30
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Дослідження трофологічної недостатності у хворих на хронічний панкреатит у віковому аспекті
Авторы: Бабінець Л.C.(1), Шевченко Н.О.(2)
(1) — Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна
(2) — Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Дата: 2018.05.30
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Порушення дигестії лактози у формуванні інсулінорезистентності при ожирінні в дітей із різними генотипами гена лактази та способи лікування
Авторы: Абатуров О.Є.(1), Степанов Ю.М.(2), Нікуліна А.О.(1)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2018.05.31
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Показники цитокінів у дітей із гепатобіліарною патологією, поєднаною з паразитозами
Авторы: Сорокман Т.В.(1), Попелюк Н.О.(1), Швигар Л.В.(2)
(1) — ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
(2) — Комунальна медична установа «Міська дитяча поліклініка», м. Чернівці, Україна

Дата: 2018.05.31
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Клинический случай пациентки с синдромом раздраженного кишечника
Авторы: Сирчак Е.С.
ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», г. Ужгород, Украина

Дата: 2018.05.31
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Справочник специалиста
Ідіопатична нециротична портальна гіпертензія та її причини
Авторы: Власова О.М.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2018.05.31
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Справочник специалиста
Граф Карл Сонгайло — патриарх земской медицины на Екатеринославщине
Авторы: Чабан Н.П.(1), Шевцова З.И.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакция областной газеты «Зоря», г. Днепр, Украина
(2) — ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепр, Украина
(3) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Дата: 2018.05.31
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: История медицины