Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Травма» Том 19, №4, 2018

Ампутації нижніх кінцівок унаслідок сучасних бойових дій (клініко-анатомічний аспект)
Авторы: Гур’єв С.О.(1), Лисун Д.М.(1), Кушнір В.А.(1), Сацик С.П.(1), Кураченко І.П.(2)
1 - ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна
2 - Дніпровський військовий госпіталь, м. Дніпро, Україна

Дата: 2018.09.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Стан інвалідності внаслідок травм верхньої кінцівки в Україні за 2017 рік
Авторы: Науменко Л.Ю.(1), Іпатов А.В.(2), Зуб Т.О.(1), Маметьєв А.О.(2)
1 - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна
2 - Державна установа «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2018.09.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Морфологія формування поперекового задньобічного спондилодезу в кролів за умов використання кісткових трансплантатів і збагаченого тромбоцитами фібрину
Авторы: Радченко В.О., Палкін О.В., Колесніченко В.А., Ашукіна Н.О., Данищук З.М.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна

Дата: 2018.09.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Роль вітаміну D та паратгормона в генезі розвитку остеопорозу в осіб із травмою хребта та спинного мозку
Авторы: Бистрицька М.А.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Дата: 2018.09.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Биоэлектрическая активность мышц-стабилизаторов крестцово-подвздошного сустава у пациентов с дисфункцией этого сустава
Авторы: Стауде В.А.(1), Радзишевская Е.Б.(2), Дуплий Д.Р.(1)
1 - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов имени профессора М.И. Ситенко Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков, Украина
2 - Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Дата: 2018.09.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Дифференцированный подход к выбору бедренного компонента при эндопротезировании больных с диспластическим коксартрозом
Авторы: Лоскутов О.А., Лоскутов А.Е., Синегубов Д.А., Фурманова К.С.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Дата: 2018.09.26
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Структура інвалідності серед постраждалих унаслідок дорожньо-транспортних пригод в Україні
Авторы: Гур’єв С.О., Яровий Д.М., Кушнір В.А.
ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна

Дата: 2018.09.26
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Особливості реконструкції ушкоджень променевого нерва при повторних остеосинтезах плечової кістки
Авторы: Третяк І.Б.(1), Білінський П.І.(2), Гацький О.О.(1), Коваленко І.В.(1)
1 - ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
2 - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Дата: 2018.09.26
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Дискусійні питання хірургічного лікування переломів pilon
Авторы: Бець І.Г.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Дата: 2018.09.26
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Вплив терапії негативним тиском на процеси запалення та регенерації в ранньому періоді загоєння вогнепальних ран кінцівок
Авторы: Науменко Л.Ю.(1), Горегляд О.М.(2)
1 - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
2 - КЗ «Дніпропетровська обласна лікарня ім. І.І. Мечникова», м. Дніпро, Україна

Дата: 2018.09.26
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Результати лікування постраждалих із незрощеннями великогомілкової кістки після переломів з використанням оцінних шкал
Авторы: Рушай А.К.(1), Бебих О.Р.(2), Буглак А.І.(2)
1 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 - Міська клінічна лікарня № 1, м. Київ, Україна

Дата: 2018.09.26
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Роль нестероидных противовоспалительных препаратов в лечении болевого синдрома при дегенеративно-дистрофических заболеваниях пояснично-крестцового отдела позвоночника
Авторы: Фищенко Я.В., Рой И.В., Кравчук Л.Д., Кудрин А.П.
ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев, Украина

Дата: 2018.09.26
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Профілактика інфекції ділянки хірургічного втручання в травматології та ортопедії
Авторы: Рушай А.К.(1), Данькевич В.П.(2), Бебих А.Р.(2), Буглак А.І.(2), Солов’єв І.О.(2), Мартинчук О.О.(2)
1 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 - Міська клінічна лікарня № 1, м. Київ, Україна

Дата: 2018.09.26
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Роль гібридної ОФЕКТ/КТ-візуалізації в діагностичному моніторингу пацієнтів із патологією кісток нижніх кінцівок (огляд літератури)
Авторы: Король П.О.(1, 2), Ткаченко М.М.(1)
1 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 - Київська міська клінічна лікарня № 12, м. Київ, Україна

Дата: 2018.09.26
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Сучасний стан проблеми остеомієліту (аналітичний огляд літератури)
Авторы: Шимон В.М., Кубаш В.І.
Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Дата: 2018.09.26
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста