Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я."News of medicine and pharmacy" №7 (694), 2019

Проблеми класифікації і діагностики артеріальної гіпертензії та стратифікації ризику розвитку її ускладнень у світлі Європейських рекомендацій 2018 року (коментар до рекомендацій)
Authors: Коваль С.М., д.м.н., професор
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої
НАМН України», м. Харків, Україна

Date: 2019.06.27
Categories: Cardiology
Микробиоценоз организма человека. Факторы, влияющие на его состояние, и коррекция
Authors: Мамчур В.И., д.м.н., профессор кафедры фармакологии и клинической фармакологии, ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
Харченко Ю.В., преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии, ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
Жилюк В.И., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой фармакологии и клинической фармакологии, ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Date: 2019.06.27
Sections: Clinical researches
Доктор Фауст как историческая фигура
Authors: Опарин А.А., профессор кафедры терапии, ревматологии и клинической фармакологии Харьковской медицинской академии последипломного образования, г. Харьков, Украина
Date: 2019.06.27
Sections: Нistory of medicine
Науково-практична конференція  з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря» (Частина ІI)
Authors: Трихліб В.І., д.м.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, доповів про ентерококові інфекції.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Date: 2019.06.27
Sections: Medical forums
Оптимизация терапии острых респираторно-вирусных инфекций верхних дыхательных путей у детей и взрослых
Authors: Безшапочный С.Б., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», академик Международной академии оториноларингологии, заслуженный деятель науки и техники Украины, главный ринолог Украины, г. Полтава, Украина
Гичак И.С. ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава, Украина

Date: 2019.06.27
Categories: Otorhinolaryngology