Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний ендокринологічний журнал
3(21) 2009

Автори: Нейко Є.М., Костіцька І.О., Боцюрко В.І., Бабенко І.Г., Скрипник Н.В., Дідушко О.М. Івано-Франківський національний медичний університет
Рубрики: Ендокринологія
Автори: Прилуцкий А.С., Касярум В.П., Бахтиярова А.А., Кущ О.М., Майлян Э.А., Бужина Л.М. Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Ендокринологія
Автори: Горобейко М.Б., Ларін О.С., Таран Є.В. Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Автори: Кравчун Н.А., Казаков А.В., Чернявская И.В. ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского АМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Ендокринологія
Автори: Prof. Dr. AgaCi F., Prof. Asc. Dr. Ylli A., Dr. of Science Toti F., Endocrinology and Diabetes Service, U.H.C. «Mother Teresa», Tirana Dr. Bejtja G., Dr. Bino S., Institute of Public Health, Tirana Dr. Lena O., INSTAT, Tirana I Dr. Prenika R., ISKSH, Tirana Dr. Caushi N., Epidemiology and Statistics Division, Ministry of Health Dr. Shehu A., Directorate of Primary Service, Ministry of Health
Рубрики: Ендокринологія
Автори: Хворостинка В.Н., Цивенко О.И., Лахно О.В., Горюшко Ю.А. Харьковский национальный медицинский университет
Рубрики: Ендокринологія
Автори: Журавльова Л.В., Хворостінка В.М., Власенко А.В. Харківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини № 3
Рубрики: Ендокринологія
Автори: Вернигородський В.С. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Яворовенко О.Б., Фетісова Н.М., Вернигородська М.В. НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Ендокринологія
Автори: Власенко М.В. Кафедра ендокринології з курсом післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Ендокринологія
Автори: Кравчун Н.А., д.м.н., с.н.с., Земляницына О.В., к.м.н., н.с. ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского АМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Ендокринологія
Автори: Тимченко А.М. ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України», м. Харків
Рубрики: Ендокринологія
Автори: Хохлова Е.А. ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», Россия
Рубрики: Ендокринологія
Автори: Михальчук (Феофанова) Л.М., Єфімов А.С. ДУ «НДІ ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АMН України», м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Автори: Хайдарова Ф.А. Институт эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент, Узбекистан
Рубрики: Ендокринологія
Автори: Хайдарова Ф.А. Институт эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент, Узбекистан
Рубрики: Ендокринологія
Автори: Фурцев Т.В. Казанский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, Россия
Рубрики: Ендокринологія
Автори: Лябах А.П., Михневич О.Э., Пятковский В.М. ГУ «Институт травматологии и ортопедии АМН Украины», г. Киев
Рубрики: Ендокринологія
Автори: Томашевський Я.І., Бумбар О.І., Мінько Л.Ю. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Рубрики: Ендокринологія
Автори: Прудиус П.Г., Фіщук О.О., Скомаровський В.В., Ніжинська-Астапенко З.П. Вінницький обласний клінічний ендокринологічний диспансер
Рубрики: Ендокринологія