Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Международный эндокринологический журнал 3(21) 2009

Дата: 2009.07.09
Рубрики: Эндокринология
Авторы: Нейко Є.М., Костіцька І.О., Боцюрко В.І., Бабенко І.Г., Скрипник Н.В., Дідушко О.М. Івано-Франківський національний медичний університет
Дата: 2009.07.09
Рубрики: Эндокринология
Авторы: Прилуцкий А.С., Касярум В.П., Бахтиярова А.А., Кущ О.М., Майлян Э.А., Бужина Л.М. Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2009.07.09
Рубрики: Эндокринология
Авторы: Горобейко М.Б., Ларін О.С., Таран Є.В. Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Дата: 2009.07.09
Рубрики: Эндокринология
Авторы: Кравчун Н.А., Казаков А.В., Чернявская И.В. ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского АМН Украины», г. Харьков
Дата: 2009.07.09
Рубрики: Эндокринология
Авторы: Prof. Dr. AgaCi F., Prof. Asc. Dr. Ylli A., Dr. of Science Toti F., Endocrinology and Diabetes Service, U.H.C. «Mother Teresa», Tirana Dr. Bejtja G., Dr. Bino S., Institute of Public Health, Tirana Dr. Lena O., INSTAT, Tirana I Dr. Prenika R., ISKSH, Tirana Dr. Caushi N., Epidemiology and Statistics Division, Ministry of Health Dr. Shehu A., Directorate of Primary Service, Ministry of Health
Дата: 2009.07.09
Рубрики: Эндокринология
Авторы: Хворостинка В.Н., Цивенко О.И., Лахно О.В., Горюшко Ю.А. Харьковский национальный медицинский университет
Дата: 2009.07.09
Рубрики: Эндокринология
Авторы: Журавльова Л.В., Хворостінка В.М., Власенко А.В. Харківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини № 3
Дата: 2009.07.09
Рубрики: Эндокринология
Авторы: Вернигородський В.С. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Яворовенко О.Б., Фетісова Н.М., Вернигородська М.В. НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І. Пирогова
Дата: 2009.07.09
Рубрики: Эндокринология
Авторы: Власенко М.В. Кафедра ендокринології з курсом післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Дата: 2009.07.09
Рубрики: Эндокринология
Авторы: Кравчун Н.А., д.м.н., с.н.с., Земляницына О.В., к.м.н., н.с. ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского АМН Украины», г. Харьков
Дата: 2009.07.09
Рубрики: Эндокринология
Авторы: Тимченко А.М. ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України», м. Харків
Дата: 2009.07.09
Рубрики: Эндокринология
Авторы: Хохлова Е.А. ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», Россия
Дата: 2009.07.09
Рубрики: Эндокринология
Авторы: Михальчук (Феофанова) Л.М., Єфімов А.С. ДУ «НДІ ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АMН України», м. Київ
Дата: 2009.07.09
Рубрики: Эндокринология
Авторы: Хайдарова Ф.А. Институт эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент, Узбекистан
Дата: 2009.07.09
Рубрики: Эндокринология
Авторы: Хайдарова Ф.А. Институт эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент, Узбекистан
Дата: 2009.07.09
Рубрики: Эндокринология
Авторы: Фурцев Т.В. Казанский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, Россия
Дата: 2009.07.09
Рубрики: Эндокринология
Авторы: Лябах А.П., Михневич О.Э., Пятковский В.М. ГУ «Институт травматологии и ортопедии АМН Украины», г. Киев
Дата: 2009.07.09
Рубрики: Эндокринология
Авторы: Томашевський Я.І., Бумбар О.І., Мінько Л.Ю. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Дата: 2009.07.09
Рубрики: Эндокринология
Авторы: Прудиус П.Г., Фіщук О.О., Скомаровський В.В., Ніжинська-Астапенко З.П. Вінницький обласний клінічний ендокринологічний диспансер
Дата: 2009.07.09
Рубрики: Эндокринология