Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Endocrinology

Authors: М.І. Швед, Н.В. Пасєчко, Л.П. Мартинюк, С.М. Геряк, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
International journal of endocrinology 2(4) 2006
Date: 2008.02.08
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Authors: В.І. Паньків, д.м.н., професор, Буковинський державний медичний університет, м.Чернівці
International journal of endocrinology 2(4) 2006
Date: 2008.02.07
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Authors: А.М. Мкртумян, профессор, ММА имени И.М. Сеченова
International journal of endocrinology 2(4) 2006
Date: 2008.02.07
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Authors: В.І. Паньків, В.А. Маслянко, Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинського державного медичного університету, м.Чернівці; О.К. Руснак, Чернівецький обласний клінічний ендокринологічний диспансер
International journal of endocrinology 2(4) 2006
Date: 2008.02.07
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Authors: В.В. Корпачев, І.О. Мосендз, Н.М. Гуріна, А.А. Шупрович, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, м. Київ, Україна
International journal of endocrinology 2(4) 2006
Date: 2008.02.07
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Authors: О.В. Большова, О.Я. Самсон Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України
International journal of endocrinology 2(4) 2006
Date: 2008.02.07
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Authors: Н.Д. ТРОНЬКО профессор, д.м.н., чл.-корр. НАН и АМН Украины, директор Института эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко, г. Киев
International journal of endocrinology 2(4) 2006
Date: 2008.02.06
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Authors: В.П. Стаховська, І.С. Басалик Житомирська обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського
International journal of endocrinology 3(5) 2006
Date: 2008.02.05
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Authors: П.Г. Прудиус, А.В. Багрій, С.Б. Майструк, Вінницький обласний клінічний ендокринологічний диспансер
International journal of endocrinology 3(5) 2006
Date: 2008.02.05
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Authors: Ольга Трофимова, г. Москва
International journal of endocrinology 3(5) 2006
Date: 2008.02.05
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Authors: В.И. Медведь, Т.В. Авраменко, Е.Н. Шкабаровская Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины; В.И. Кравченко, Я.Б. Кульчинская Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко АМН Украины
International journal of endocrinology 3(5) 2006
Date: 2008.02.05
Categories: Obstetrics and gynecology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Authors: N.A. JUNGLEE, M.F. SCANLON, D.A. REES Центр исследования диабета и эндокринной патологии, Уэльский университетский госпиталь, Кардифф, Великобритания
International journal of endocrinology 3(5) 2006
Date: 2008.02.05
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual