Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Эндокринология

Авторы: В.М. Студеникин, Научный центр здоровья детей Российской академии медицинских наук (НЦЗД РАМН), г. Москва
Международный эндокринологический журнал 2(4) 2006
Дата: 2008.02.08
Рубрики: Педиатрия/Неонатология, Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Авторы: Мохамад Салем Джазаэрли, Харьковская медицинская академия последипломного образования; В.В. Давыдов, Институт охраны здоровья детей и подростков АМН Украины
Международный эндокринологический журнал 2(4) 2006
Дата: 2008.02.08
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Авторы: А.С. Прилуцкий, Э.А. Майлян, Д.А. Лесниченко, А.С. Сергиенко, Е.А. Каплун, Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького
Международный эндокринологический журнал 2(4) 2006
Дата: 2008.02.08
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Авторы: В.І. Паньків, д.м.н., професор, Буковинський державний медичний університет, м.Чернівці
Международный эндокринологический журнал 2(4) 2006
Дата: 2008.02.07
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Авторы: В.І. Паньків, В.А. Маслянко, Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинського державного медичного університету, м.Чернівці; О.К. Руснак, Чернівецький обласний клінічний ендокринологічний диспансер
Международный эндокринологический журнал 2(4) 2006
Дата: 2008.02.07
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Авторы: В.В. Корпачев, І.О. Мосендз, Н.М. Гуріна, А.А. Шупрович, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, м. Київ, Україна
Международный эндокринологический журнал 2(4) 2006
Дата: 2008.02.07
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Авторы: Н.Д. ТРОНЬКО профессор, д.м.н., чл.-корр. НАН и АМН Украины, директор Института эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко, г. Киев
Международный эндокринологический журнал 2(4) 2006
Дата: 2008.02.06
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Авторы: В.П. Стаховська, І.С. Басалик Житомирська обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського
Международный эндокринологический журнал 3(5) 2006
Дата: 2008.02.05
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Авторы: П.Г. Прудиус, А.В. Багрій, С.Б. Майструк, Вінницький обласний клінічний ендокринологічний диспансер
Международный эндокринологический журнал 3(5) 2006
Дата: 2008.02.05
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования