Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Immunology

Authors: А.И. ТАРАН, к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии № 2 Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца О.Е. ЛАПЕНКО, И.А. СИДОРЧЕНКО Центральный госпиталь МВД Украины, г. Киев
"Internal medicine" 5(5) 2007
Date: 2008.06.24
Categories: Immunology
Sections: Specialist manual
Authors: О.Г. Пузанова, к.м.н., кафедра пропедевтики внутренних болезней № 1, Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
"Internal medicine" 4(4) 2007
Date: 2008.06.02
Categories: Rheumatology, Immunology
Sections: Specialist manual
Authors: В.Є. Казмірчук, д.м.н., професор, Кафедра клінічної імунології та алергології з курсом дитячої клінічної імунології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
"Internal medicine" 4(4) 2007
Date: 2008.06.02
Categories: Immunology
Sections: Specialist manual
Authors: В.И. Черний, член-корреспондент АМН Украины, д.м.н., профессор; А.Н. Нестеренко, к.м.н. Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний факультета последипломного образования Донецкого государственного медицинского университета им. М. Горького
"Internal medicine" 4(4) 2007
Date: 2008.06.02
Categories: Medicine of emergency, Immunology
Sections: Specialist manual
Authors: О.К. Головко, Г.Л. Линчевский, О.В. Воробьева, Донецкий государственный медицинский университет
"Child`s Health" 2(2) 2006
Date: 2007.11.12
Categories: Pediatrics/Neonatology, Immunology
Sections: Specialist manual
Authors: Бережний В.В., Чернишова Л.І., Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шулика МОЗ України, м. Київ
"Child`s Health" 2(2) 2006
Date: 2007.11.12
Categories: Pediatrics/Neonatology, Immunology
Sections: Specialist manual
Authors: Г.Л. Лінчевський, О.В. Воробйова, Донецький державний медичний університет ім.. М. Горького
"Child`s Health" 2(2) 2006
Date: 2007.11.09
Categories: Pediatrics/Neonatology, Immunology
Sections: Clinical researches
Authors: Г.Л. Лінчевський, О.В. Воробйова, Донецький державний медичний університет ім.. М. Горького
"Child`s Health" 3(3) 2006
Date: 2007.11.02
Categories: Pediatrics/Neonatology, Immunology
Sections: Clinical researches
Authors: В.К. ЧАЙКА, Ю.А. БАТМАН, В.Л. ПИКЛУН, Региональный центр охраны материнства и детства, деагностический центр "Биотическая медицина", г. Донецк, Украина
"Child`s Health" 1(4) 2007
Date: 2007.11.01
Categories: Pediatrics/Neonatology, Immunology
Sections: Clinical researches
Authors: В.И. ЧЕРНИЙ, член-корреспондент АМН Украины, профессор, А.Н. НЕСТЕРЕНКО, к.м.н. Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний факультета последипломного образования Донецкого государственного медицинского университета им. М. Горького
"Internal medicine" 2(2) 2007
Date: 2007.10.10
Categories: Medicine of emergency, Immunology
Sections: Specialist manual
Authors: В.И. ЧЕРНИЙ, член-корреспондент АМН Украины, профессор; А.Н. НЕСТЕРЕНКО, к.м.н., кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний факультета последипломного образования Донецкого государственного медицинского университета им. М. Горького Цитокины
"Internal medicine" 3(3) 2007
Date: 2007.10.03
Categories: Medicine of emergency, Immunology
Sections: Specialist manual
Authors: М.Д. ТРОНЬКО, член-кореспондент НАН та АМН України, д.м.н., професор, керівник відділу патофізіології ендокринної системи; Г.А. ЗАМОТАЄВА, к.б.н., ст.н.с., завідуюча лабораторією ендокринної регуляції імуногенезу; Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України
"Internal medicine" 3(3) 2007
Date: 2007.10.02
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Specialist manual
Authors: В.П. ГЕОРГІЄВСЬКИЙ, директор державного підприємства «Державний науковий центр лікарських засобів»
"News of medicine and pharmacy" 14(220) 2007
Date: 2007.09.21
Categories: Immunology
Sections: Specialist manual