Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Immunology

Показники атопічної реактивності у дітей шкільного віку, які хворіють на бронхіальну астму фізичного напруження
Authors: Григола О.Г. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
International journal of endocrinology 6 (54) 2013
Date: 2013.10.23
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Терапія цитомегаловірусної інфекції за умови супутнього імунодефіциту
Authors: Господарський І.Я., Господарська Х.О. - Кафедра клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими, Тернопільський медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
International journal of endocrinology 6 (54) 2013
Date: 2013.10.23
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Вплив ендогенних та екзогенного естрогенів на концентрацію С-реактивного білка та рівень автоантитіл у оваріоектомованих щурів із метаболічним синдромом на тлі гіпотиреозу
Authors: Горбенко Н.І., Козар В.В., Іванова О.В. - ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків
International journal of endocrinology 6 (54) 2013
Date: 2013.10.23
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Діагностична цінність вмісту сироваткового IgE у виявленні фенотипу тяжкої бронхіальної астми у школярів
Authors: Гарас М.Н. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
International journal of endocrinology 6 (54) 2013
Date: 2013.10.23
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Вікові особливості клініки й перебігу подагри на тлі метаболічного синдрому
Authors: Волошин О.І., Доголіч О.І. - Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
International journal of endocrinology 6 (54) 2013
Date: 2013.10.23
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Роль нейроімуноендокринного механізму при лікуванні хворих на захворювання органів дихання
Authors: Бровчук М.П. - Рахівська станція екстреної медичної допомоги; Букач О.П. - Кафедра сімейної медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Булеза Б.Я. - Обласна клінічна лікарня ім. А. Новака, м. Ужгород; Кузьмик Б.В. - Ужгородський національний університет, медичний факультет; Чонка Я.В., Бровчук П.В. - Українська алергологічна лікарня МОЗ України; Кузьмик М.А. - Кафедра психології, Ужгородський національний університет; Кузьмик В.М. - Кафедра громадського здоров’я, Ужгородський національний університет; Білинець Ф.В. - Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги, м. Ужгород
International journal of endocrinology 6 (54) 2013
Date: 2013.10.23
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Клініко-імунологічна характеристика фенотипової неоднорідності атопічної та неатопічної бронхіальної астми дітей шкільного віку
Authors: Богуцька Н.К. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
International journal of endocrinology 6 (54) 2013
Date: 2013.10.23
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Діагностичне значення імунологічних показників у верифікації атопічного фенотипу бронхіальної астми в дітей
Authors: Бєлашова О.В., Марусик У.І. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
International journal of endocrinology 6 (54) 2013
Date: 2013.10.23
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Чи відображують імунологічні маркери крові характер запального процесу дихальних шляхів при бронхіальній астмі в дітей?
Authors: Безруков Л.О., Іванова Л.А. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
International journal of endocrinology 6 (54) 2013
Date: 2013.10.23
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Этногенетические особенности бронхиальной астмы
Authors: Батожаргалова Б.Ц., Петрова Н.В., Тимковская Е.Е. - Медико-генетический научный центр РАМН, г. Москва, Россия; Мизерницкий Ю.Л., Зинченко Р.А. - Московский научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии МЗ РФ, Россия
International journal of endocrinology 6 (54) 2013
Date: 2013.10.23
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Алергенспецифічна імунотерапія: історія, сучасні погляди та проблеми
Authors: Деркач М.І., Чоп’як В.В. - Обласна клінічна лікарня, м. Івано-Франківськ; Західний регіональний центр клінічної імунології та алергології, м. Львів
International journal of endocrinology 6 (54) 2013
Date: 2013.10.23
Categories: Allergology, Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Особенности вакцинации детей, страдающих аллергическими заболеваниями
Authors: Зайков С.В., д.м.н., профессор, Катилов А.В., к.м.н., Кириченко Л.Н., к.м.н. - Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
"News of medicine and pharmacy" 15 (466) 2013
Date: 2013.09.25
Categories: Family medicine/Therapy, Allergology, Pediatrics/Neonatology, Immunology
Sections: Specialist manual
Особливості імунної відповіді у дітей раннього та дошкільного віку із цукровим діабетом I типу на тлі герпесвірусної інфекції
Authors: Сенаторова Г.С. - Харківський національний медичний університет; Помазуновська О.П., Шульга Н.В. - Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Харків
"Child`s Health" 5 (48) 2013
Date: 2013.09.09
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Clinical researches
Несприятливі події після імунізації
Authors: САХНЮК О., директор Департаменту медичних імунобіологічних препаратів та мунопрофілактики ДП «Державний експертний центр МОЗ України»; МАТВЄЄВА О., директор Департаменту післяреєстраційного нагляду ДП «Державний експертний центр МОЗ України»; МОЙСЕЄВА Г., заступник директора Департаменту медичних імунобіологічних препаратів та імунопрофілактики ДП «Державний експертний центр МОЗ України»; ВАСИЛЬЄВА В., начальник відділу клінічних випробувань та моніторингу МІБП Департаменту медичних імунобіологічних препаратів та імунопрофілактики ДП «Державний експертний центр МОЗ України»; БАШКАТОВА Т., провідний фахівець відділу клінічних випробувань та моніторингу МІБП Департаменту медичних імунобіологічних препаратів та імунопрофілактики ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
"News of medicine and pharmacy" 13 (464) 2013
Date: 2013.08.21
Categories: Infectious diseases, Immunology
Sections: Specialist manual
Изменения иммунной системы в зависимости от степени диспластического сколиоза у детей
Authors: Климовицкий В.Г., Донченко Л.И., Арар Таер Джамал, Стороженко Л.Л., Кравченко А.И., Степура А.В. - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
"Тrauma" Том 14, №3, 2013
Date: 2013.08.12
Categories: Traumatology and orthopedics, Immunology
Sections: Specialist manual
Порушення гуморального імунітету в динаміці експериментальної краніоскелетної травми та його корекція фетальними нервовими клітинами
Authors: Борис Р.М.1, Гоженко А.І.1, Гудима А.А.2 - 1ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України», м. Одеса,2ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
"Тrauma" Том 14, №3, 2013
Date: 2013.08.12
Categories: Traumatology and orthopedics, Immunology
Sections: Clinical researches
Изучение патогенетических механизмов формирования иммунологического ответа  у недоношенных детей с бронхолегочной дисплазией
Authors: Батман Ю.А., Натрус Л.В., Павлюченко В.В., Мельник А.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Университетская клиника; Донецкий региональный центр охраны материнства и детства
"Medical and social problems of family" 2 (том 18) 2013
Date: 2013.07.24
Categories: Obstetrics and gynecology, Pediatrics/Neonatology, Immunology
Sections: Clinical researches
Особливості гуморальної ланки імунітету у вагітних, які хворіли на сифіліс
Authors: Гусєв В.М. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
"Medical and social problems of family" 2 (том 18) 2013
Date: 2013.07.22
Categories: Obstetrics and gynecology, Infectious diseases, Immunology
Sections: Clinical researches
Особливості змін імунологічних показників у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника з анемічним синдромом
Authors: Бойко Т.Й., Єгорова С.Ю., Сорочан О.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
"Gastroenterology" 2 (48) 2013
Date: 2013.06.19
Categories: Gastroenterology, Immunology
Sections: Clinical researches