Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Infectious diseases

Особливості лікувальної тактики у вагітних  з істміко-цервікальною недостатністю  на фоні інапарантних форм інфекції
Authors: Сімрок В.В., Сівцов С.С. - ДЗ «Луганський державний медичний університет», кафедра акушерства і гінекології
"Actual Infectology" 1 (1) 2013
Date: 2013.12.06
Categories: Obstetrics and gynecology, Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Мікроелементи та стан імунітету в дітей
Authors: Марушко Ю.В. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
"Actual Infectology" 1 (1) 2013
Date: 2013.12.06
Categories: Family medicine/Therapy, Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Оксидативний стрес у хворих із ВІЛ-інфекцією
Authors: Мороз Л.В., Андросова О.С. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра інфекційних хвороб
"Actual Infectology" 1 (1) 2013
Date: 2013.12.06
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Клинико-диагностическая характеристика генотипирования облигатно-гепатотропных вирусов. Влияние генотипов вирусов на клинические проявления и исходы болезни
Authors: Малый В.П., Гололобова О.В., - Харьковская медицинская академия последипломного образования; Лядова Т.И. - Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина; Бойко В.В. - Харьковский военно-медицинский госпиталь
"Actual Infectology" 1 (1) 2013
Date: 2013.12.06
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Вплив активності хронічного вірусного гепатиту С  на кореляційні зв’язки між інтенсивністю перекис - індукованої хемілюмінесценції та вмістом цитокінів у сироватці крові хворих на опіоїдну залежність
Authors: Овчаренко М.О., Пінський Л.Л., Сосін І.К., Казакова С.Є., Радченко Т.М. - ДЗ «Луганський державний медичний університет»; Харківська академія післядипломної освіти
"Actual Infectology" 1 (1) 2013
Date: 2013.12.06
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Характер гепатита при инфекционном мононуклеозе у больных разного возраста с типичными и стертыми проявлениями болезни
Authors: Шаапуни А.Р., Мхитарян А.Л. - Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци, кафедра инфекционных болезней; ИКБ «Норк», г. Ереван, Армения
"Actual Infectology" 1 (1) 2013
Date: 2013.12.06
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Философские и практические проблемы хронических вирусных гепатитов
Authors: Ершова И.Б., Мочалова А.А., Карпенко И.Н., Нетруненко Л.В. - Луганский государственный медицинский университет; Луганская областная детская инфекционная больница; Луганская областная клиническая больница
"Actual Infectology" 1 (1) 2013
Date: 2013.12.06
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Якість життя, пов’язана зі здоров’ям, хворих на хронічний гепатит С, які не знають про наявність у них гепатиту С
Authors: Зайцев І.А., Кірієнко В.Т., Мірошниченко В.О., Потій В.В., Жидких В.М., Заплотна Г.О. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, кафедра інфекційних хвороб та епідеміології
"Actual Infectology" 1 (1) 2013
Date: 2013.12.06
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Особливості розвитку ВІЛ-інфікованих дітей першого року життя зі швидким та повільним прогресуванням захворювання
Authors: Чернишова Л.І., Степановський Ю.С., Раус І.В., Юрченко О.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ; Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом
"Actual Infectology" 1 (1) 2013
Date: 2013.12.06
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Кріоглобулінемічний васкуліт, асоційований з гепатитом С (клінічне спостереження)
Authors: Томін К.В., Ротова С.О., Кучма І.Л., Кондраюк В.Є., Калантаренко Ю.В., Іванов Д.Д. - Олександрівська клінічна лікарня м. Києва; Кафедра нефрології та нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Kidneys" 4 (06) 2013
Date: 2013.12.03
Categories: Family medicine/Therapy, Infectious diseases, Nephrology
Sections: Clinical researches
Рациональная терапия бактериальных осложнений вирусных инфекций
Authors: Леженко Г.А. - профессор, заведующий кафедрой госпитальной педиатрии и детский инфекционных болезней ­Запорожского государственного медицинского университета
"News of medicine and pharmacy" 18 (472) 2013
Date: 2013.11.29
Categories: Family medicine/Therapy, Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
ВИЧ/СПИД-пандемия глобального масштаба: чем сложнее диагноз, тем проще исход
Authors: Неробеев В.Д., эксперт-консультант НВП «Амид», г. Одесса; Неробеев Д.В., врач-хирург, Ильичевская бассейновая больница на водном транспорте, г. Одесса
"News of medicine and pharmacy" 17 (471) 2013
Date: 2013.11.12
Categories: Infectious diseases, Immunology
Sections: Specialist manual
Современные аспекты легионеллезной инфекции
Authors: Ананьева М.Н. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии
"Medical and social problems of family" 3 (том 18) 2013
Date: 2013.11.11
Categories: Family medicine/Therapy, Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Особенности течения лимфогранулематоза при ВИЧ-инфекции
Authors: Разнатовская Е.Н., Гречка Ю.Ю. - Запорожский государственный медицинский университет; Федорец А.В., Михайлова А.А. - Запорожский областной противотуберкулезный клинический диспансер
"News of medicine and pharmacy" 16 (467) 2013
Date: 2013.10.21
Categories: Family medicine/Therapy, Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Синдром хронической усталости: клиника, диагностика, лечение
Authors: Зайков С.В. - д.м.н., профессор; Богомолов А.Е. - к.м.н., ассистент; Бондарчук О.Б. - к.м.н., доцент Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
"News of medicine and pharmacy" 16 (467) 2013
Date: 2013.10.21
Categories: Family medicine/Therapy, Allergology, Infectious diseases, Neurology, Therapy
Sections: Specialist manual
ВИЧ/СПИД-пандемия глобального масштаба: чем сложнее диагноз, тем проще исход
Authors: Неробеев В.Д. - эксперт-консультант НВП «Амид», г. Одесса; Неробеев Д.В. - врач-хирург, Ильичевская бассейновая больница на водном транспорте, г. Одесса
"News of medicine and pharmacy" 16 (467) 2013
Date: 2013.10.21
Categories: Family medicine/Therapy, Infectious diseases
Sections: Specialist manual