Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Specialist manual

Authors: Ю.С. МИЛОВАНОВ, М.В. ШЕСТАКОВА, С.В. МОИСЕЕВ, Н.А. МУХИН, ММА им. И.М. Сеченова, Эндокринологический научный центр РАМН, г. Москва
International journal of endocrinology 3(9) 2007
Date: 2007.10.04
Categories: Nephrology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Authors: А.П. ДОРОГОЙ, д.м.н. Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» АМН України
International journal of endocrinology 3(9) 2007
Date: 2007.10.04
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Authors: Н.Б. ЗЕЛІНСЬКА, Н.Г. РУДЕНКО, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Центр медичної статистики МОЗ України, м. Київ
International journal of endocrinology 3(9) 2007
Date: 2007.10.04
Categories: Pediatrics/Neonatology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Authors: С.М. ДУХОВИЧНЫЙ, к.м.н., заслуженный врач Украины; Дорожная клиническая больница № 2, г. Киев
"Internal medicine" 3(3) 2007
Date: 2007.10.04
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Authors: Г.А. СОЛОВЬЕВА, к.м.н., доцент, кафедра госпитальной терапии № 2 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца
"Internal medicine" 3(3) 2007
Date: 2007.10.03
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Authors: В.І. КАТЕРЕНЧУК, к.м.н., кафедра ендокринології Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава; О.П. БЕРЕГОВА, лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ
"Internal medicine" 3(3) 2007
Date: 2007.10.03
Categories: Cardiology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Authors: А.В. ЯГЕНСЬКИЙ, д.м.н., професор, І.М. СІЧКАРУК; Волинський обласний центр кардіоваскулярної патології та тромболізису, Луцька міська клінічна лікарня
"Internal medicine" 3(3) 2007
Date: 2007.10.03
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: П.Н. БОДНАР, д.м.н., профессор заведующий кафедрой эндокринологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца; Г.П. МИХАЛЬЧИШИН, к.м.н., доцент, кафедра эндокринологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца
"Internal medicine" 3(3) 2007
Date: 2007.10.03
Categories: Endocrinology, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: В.И. ЧЕРНИЙ, член-корреспондент АМН Украины, профессор; А.Н. НЕСТЕРЕНКО, к.м.н., кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний факультета последипломного образования Донецкого государственного медицинского университета им. М. Горького Цитокины
"Internal medicine" 3(3) 2007
Date: 2007.10.03
Categories: Medicine of emergency, Immunology
Sections: Specialist manual
Authors: І.М. СКРИПНИК, д.м.н., професор; Факультет післядипломної освіти лікарів-терапевтів, Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава
"Internal medicine" 3(3) 2007
Date: 2007.10.02
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Authors: В.И. ЗАДОРОЖНАЯ, Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского АМН Украины
"Child`s Health" 3(6) 2007
Date: 2007.10.02
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Authors: Р.И. ЛЕЩЕНКО Кафедра неонатологии Харьковской медицинской академии последипломного образования, Украина
"Child`s Health" 3(6) 2007
Date: 2007.10.02
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Authors: Т.М. КЛИМЕНКО, Кафедра неонатологии Харьковской медицинской академии последипломного образования О.С. КАРАТАЙ, О.Ю. КАРАПЕТЯН, Харьковский городской клинический родильный дом с неонатальным стационаром
"Child`s Health" 3(6) 2007
Date: 2007.10.02
Categories: Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Authors: Т.М. КЛИМЕНКО, Харьковская медицинская академия последипломного образования
"Child`s Health" 3(6) 2007
Date: 2007.10.02
Categories: Neurology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Authors: Т.М. КЛИМЕНКО, Т.М. КВАРАЦХЕЛИЯ, С.В. ВОДЯНИЦКАЯ , Кафедра неонатологии Харьковской медицинской академии последипломного образования
"Child`s Health" 3(6) 2007
Date: 2007.10.02
Categories: Neurology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Authors: М.Д. ТРОНЬКО, член-кореспондент НАН та АМН України, д.м.н., професор, керівник відділу патофізіології ендокринної системи; Г.А. ЗАМОТАЄВА, к.б.н., ст.н.с., завідуюча лабораторією ендокринної регуляції імуногенезу; Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України
"Internal medicine" 3(3) 2007
Date: 2007.10.02
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Specialist manual
Authors: Л.С. ОВЧАРЕНКО, А.А. ВЕРТЕГЕЛ, Т.Г. АНДРИЕНКО, Запорожская медицинская академия последипломного образования
"Child`s Health" 3(6) 2007
Date: 2007.10.02
Categories: Pediatrics/Neonatology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Authors: С.В. ВРУБЛЕВСЬКА, Запорiзький державний медичний унiверситет, кафедра пропедевтики дитячих хвороб (зав. кафедрою професор О.Г. Іванько)
"Child`s Health" 3(6) 2007
Date: 2007.09.27
Categories: Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Authors: Н.В. НАГОРНАЯ, Е.В. ПШЕНИЧНАЯ, Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького
"Child`s Health" 3(6) 2007
Date: 2007.09.27
Categories: Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Authors: Г.И. РЕЗНИЧЕНКО, Ю.Г. РЕЗНИЧЕНКО, Н.Ю. РЕЗНИЧЕНКО, Запорожская медицинская академия последипломного образования Запорожский государственный медицинский университет
"Child`s Health" 3(6) 2007
Date: 2007.09.27
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual