Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №8(103), 2019

Back to issue

Вибрані матеріали науково-практичної конференції «Молодіжна анестезіологічна конференція — Тріщинські читання» (16–19 жовтня 2019 року, м. Київ, Україна)

Sensitivity at heparin treatment in patients after LVAD implantation in early post operation period

Практичні аспекти тромбопрофілактики в пацієнтів після великих хірургічних втручань на гепатопанкреатодуоденальній зоні

Досвід використання мультимодальної малоопіоїдної анестезії при проведенні лапароскопічних оперативних втручань на нирках

Великий спорт та інтенсивна терапія. Аналіз випадків надходження пацієнтів у відділення інтенсивної терапії під час спортивних змагань

Філософські та етико-правові аспекти анестезіології
Ефективність внутрішньовенного введення лідокаїну в інтраопераційному періоді
Мікроемболізація судинного кровотоку при операціях аортокоронарного шунтування: моніторинг і профілактика
Модернізація навчального процесу на післядипломному етапі: перспективи, можливості
Вплив різних методів післяопераційного знеболення у хворих після торакотомії на адаптаційно-компенсаторні метаболічні реакції організму
Гострий ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Філософські та етико-правові аспекти анестезіології
Authors: Марков Ю.І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №8(103), 2019
Date: 2020.01.28
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Досвід використання мультимодальної малоопіоїдної анестезії при проведенні лапароскопічних оперативних втручань на нирках
Authors: Лоскутов О.А., Бондар М.В., Овсієнко Т.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №8(103), 2019
Date: 2020.01.28
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Вплив різних методів післяопераційного знеболення у хворих після торакотомії на адаптаційно-компенсаторні метаболічні реакції організму
Authors: Синицин М.М.
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №8(103), 2019
Date: 2020.01.28
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums

Back to issue