Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.International neurological journal 7 (29) 2009

Authors: Шанько Г.Г., Кафедра детской неврологии Белорусской медицинской академии последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь
Date: 2010.07.21
Categories: Neurology
Authors: Гафуров Б.Г., Абдурахманова Н.Д., Институт усовершенствования врачей, г. Ташкент, Республика Узбекистан
Date: 2010.07.21
Categories: Neurology
Authors: Цимбалюк В.І., Троян О.І., Пічкур О.Л., ДУ «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова АМН України»
Date: 2010.07.21
Categories: Neurology
Authors: Казарцева С.Н., Кафедра неврологии и нейрохирургии Луганского государственного медицинского университета
Date: 2010.07.21
Categories: Neurology
Authors: Havanka-Kanniainen H., Department of Neurology, Oulu University, Oulu, Finland
Date: 2010.07.21
Categories: Neurology
Authors: Віничук С.М., Фартушна О.Є., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ
Date: 2010.07.21
Categories: Neurology
Authors: Кузнецов В.В., Бульчак В.Н., ГУ «Институт геронтологии АМН Украины», г. Киев
Date: 2010.07.21
Categories: Neurology
Authors: Харибегашвили А.С., Телавский государственный университет, г. Телави, Грузия
Date: 2010.07.21
Categories: Neurology
Authors: Базунов М.В., Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова АМН Украины, г. Киев
Date: 2010.07.21
Categories: Neurology
Authors: Лила A.M., профессор, Медицинская академия последипломного образования, г. Санкт-Петербург, Россия
Date: 2010.07.21
Categories: Neurology
Authors: Бартош А.П., зав. відділенням відновлювального лікування (реабілітації) ЦРП Печерського р-ну м. Києва, головний фізіотерапевт (спеціаліст) Печерського р-ну, Бартош П.І.
Date: 2010.07.21
Categories: Neurology
Authors: Евтушенко С.К., Морозова Т.М., Прохорова Л.М., Голубеева И.Н., Перепечаенко Ю.М., Зима И.Е., Евтушенко Л.Ф., Лепихов П.А., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Областная детская клиническая больница, г. Донецк
Date: 2010.07.21
Categories: Neurology
Authors: Табакман В.И., зав. неврологическим отделением, Табакман С.В., к.м.н., Кунцевская И.В., врач-интерн, Неврологическое отделение городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова, г. Севастополь
Date: 2010.07.21
Categories: Neurology
Authors: Дамулин И.В., Кафедра нервных болезней Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова
Date: 2010.07.21
Categories: Neurology
Authors: Мироненко Т.В., Кузьмина Л.Н., Луганский государственный медицинский университет
Date: 2010.07.21
Categories: Neurology
Authors: Башкірова Л.М., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Date: 2010.07.21
Categories: Neurology
Authors: Шармазанова Е.П., Бортный Н.А., Харьковская медицинская академия последипломного образования
Date: 2010.07.21
Categories: Neurology
Date: 2010.07.22
Categories: Neurology