Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я."Internal medicine" 3(3) 2007

Authors: М.Д. ТРОНЬКО, член-кореспондент НАН та АМН України, д.м.н., професор, керівник відділу патофізіології ендокринної системи; Г.А. ЗАМОТАЄВА, к.б.н., ст.н.с., завідуюча лабораторією ендокринної регуляції імуногенезу; Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України
Date: 2007.10.02
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Specialist manual
Authors: І.М. СКРИПНИК, д.м.н., професор; Факультет післядипломної освіти лікарів-терапевтів, Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава
Date: 2007.10.02
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Authors: В.И. ЧЕРНИЙ, член-корреспондент АМН Украины, профессор; А.Н. НЕСТЕРЕНКО, к.м.н., кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний факультета последипломного образования Донецкого государственного медицинского университета им. М. Горького Цитокины
Date: 2007.10.03
Categories: Medicine of emergency, Immunology
Sections: Specialist manual
Authors: П.Н. БОДНАР, д.м.н., профессор заведующий кафедрой эндокринологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца; Г.П. МИХАЛЬЧИШИН, к.м.н., доцент, кафедра эндокринологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца
Date: 2007.10.03
Categories: Endocrinology, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: А.В. ЯГЕНСЬКИЙ, д.м.н., професор, І.М. СІЧКАРУК; Волинський обласний центр кардіоваскулярної патології та тромболізису, Луцька міська клінічна лікарня
Date: 2007.10.03
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: В.І. КАТЕРЕНЧУК, к.м.н., кафедра ендокринології Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава; О.П. БЕРЕГОВА, лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ
Date: 2007.10.03
Categories: Cardiology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Authors: Г.А. СОЛОВЬЕВА, к.м.н., доцент, кафедра госпитальной терапии № 2 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца
Date: 2007.10.03
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Authors: С.М. ДУХОВИЧНЫЙ, к.м.н., заслуженный врач Украины; Дорожная клиническая больница № 2, г. Киев
Date: 2007.10.04
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Authors: ВАСИЛЬ НЕТЯЖЕНКО, член-кореспондент АМН України, д.м.н., професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Date: 2007.10.04
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Sections: Medicine. Doctors. Society
Authors: И.Б. ЕРШОВА, д.м.н., профессор, кафедра педиатрии с детскими инфекциями Луганский государственный медицинский университет
Date: 2007.10.04
Categories: Rheumatology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Authors: В.З. НЕТЯЖЕНКО, член-кореспондент АМН України, професор, завідуючий кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1; О.В. ЛИКОВ, аспірант кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Date: 2007.10.04
Categories: Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Specialist manual
Authors: В.З. НЕТЯЖЕНКО, член-кореспондент АМН України, д.м.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; А.М. ГОНТАР, к.м.н., асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Date: 2007.10.05
Categories: Cardiology, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: О.В. ГУДИМ, А.О. КУЗЬМЕНКО Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами
Date: 2007.10.08
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Authors: О.В. СИНЯЧЕНКО, член-кореспондент АМН України, д.м.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 Донецького державного медичного університету ім. М. Горького
Date: 2007.10.08
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: Л.М. ІВАНОВА, д.м.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Луганського державного медичного університету; І.В. ЛОСКУТОВА, д.м.н., доцент кафедри клінічної імунології та медичної генетики Луганського державного медичного університету; Г.С. ЛІПАТНІКОВА, асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Луганського державного медичного університету
Date: 2007.10.08
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: Б.И. ГОЛОБОРОДЬКО, к.м.н., заведующий отделением интенсивной терапии кардиологического профиля Одесской городской клинической больницы № 3
Date: 2007.10.08
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Sections: Memory pages
Authors: Г.І. БОЙЧУК, начальник управління охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації; Л.М. БОРИШКЕВИЧ
Date: 2007.10.08
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Sections: News