Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Боль. Суставы. Позвоночник» 1 (05) 2012

Авторы: Поворознюк В.В., Балацька Н.І., Дзерович Н.І. - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Климовицький Ф.В., Голубєва Т.М., Чучварьова С.С., Чирах Т.М. - НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету імені М. Горького МОЗ України, м. Донецьк
Дата: 2012.07.31
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Ревматология, Травматология и ортопедия, Неврология
Авторы: Нестеренко З.В. - ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Дата: 2012.07.31
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Ревматология, Травматология и ортопедия, Неврология
Авторы: Поворознюк В.В., Подлианова Е.И. - Институт геронтологии НАМН Украины, г. Киев
Дата: 2012.07.31
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Ревматология, Травматология и ортопедия, Неврология
Авторы: Поворознюк В.В., Бистрицька М.А. - Український науково-медичний центр проблем остеопорозу ДУ «Інститут геронтології НАМН України», м. Київ
Дата: 2012.07.31
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Ревматология, Травматология и ортопедия, Неврология
Авторы: Лукашенко Л.В., Павлюченко А.К., Гончар Г.А., Синяченко О.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2012.07.31
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Ревматология, Травматология и ортопедия, Неврология
Авторы: Корж М.О., Філіпенко В.А., Танькут В.О. - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків
Дата: 2012.07.31
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Ревматология, Травматология и ортопедия, Неврология
Авторы: Кваша В.П., кафедра травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Легенький О.Г., ДКЛ № 1 ст. Київ
Дата: 2012.07.31
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Ревматология, Травматология и ортопедия, Неврология
Авторы: Касинец С.С. - Кафедра внутренней медицины ФПО Государственного учреждения «Луганский государственный медицинский университет»
Дата: 2012.07.31
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Ревматология, Травматология и ортопедия, Неврология
Авторы: Головач И.Ю., д.м.н., профессор - Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев
Дата: 2012.07.31
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Ревматология, Травматология и ортопедия, Неврология
Авторы: Савустьяненко А.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2012.07.31
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Ревматология, Травматология и ортопедия, Неврология
Авторы: Олійник О.Б. - Київський міський клінічний ендокринологічний центр. Науковий керівник — професор, заслужений діяч науки і техніки України В.В. Поворознюк
Дата: 2012.07.31
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Ревматология, Травматология и ортопедия, Неврология
Авторы: Мальцева В.Е. - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков. Научный руководитель — профессор Дидух Н.В.
Дата: 2012.07.31
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Ревматология, Травматология и ортопедия, Неврология
Авторы: Мусиенко А.С. - ГУ «Институт геронтологии НАМН Украины», г. Киев. Научный руководитель — профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины В.В. Поворознюк
Дата: 2012.07.31
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Ревматология, Травматология и ортопедия, Неврология