Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Международный эндокринологический журнал 7 (55) 2013

Від редактора
Дата: 2013.12.25
Рубрики: Эндокринология
Разделы: От первого лица
Застосування пульс-терапії метилпреднізолоном  та плазмаферезу в лікуванні автоімунної  офтальмопатії, асоційованої з гіпертиреозом
Авторы: Черноброва О.І., Маруа Хаюк, Паламарчук А.В. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; Літвінова С.В., Черноброва В.І., Ферубко А.С. - Вінницький обласний ендокринологічний диспансер
Дата: 2013.12.25
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Артеріальна гіпертензія як фактор ризику розвитку цукрового діабету
Авторы: Романова І.П., Козаков О.В., Ільїна І.М., Місюра К.В., Кравчун Н.О. - Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків
Дата: 2013.12.25
Рубрики: Кардиология, Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Распространенность, факторы риска и осложнения несахарного диабета в Республике Узбекистан
Авторы: Халимова З.Ю., Урманова Ю.М., Алиева Д.А., Каримова М.М., Насырова Х.К., Ходжаева Ф.С., Бобоходжаева Ш.А. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии; МЗ РУз Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра эндокринологии, детской эндокринологии
Дата: 2013.12.25
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Інгібітор альфа-глюкозидази воглібоз: нові можливості лікування і профілактики цукрового діабету
Авторы: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Дата: 2013.12.25
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Безопасность и эффективность сахароснижающей терапии: место метформина
Авторы: Зуев К.А., Когут Д.Г. - Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев; Марциник Е.Н. - Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Дата: 2013.12.25
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Амбулаторне лікування пацієнтів із діабетичною нейропатією альфа-ліпоєвою кислотою. Який шлях введення препарату обрати?
Авторы: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Дата: 2013.12.25
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Неврология, Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Гормони жирової тканини і гестаційний цукровий діабет
Авторы: Паєнок О.С., Коритко О.О. - Національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів; Петруняк Р.І. - Пологовий будинок, м. Коломия
Дата: 2013.12.25
Рубрики: Акушерство и гинекология, Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Питання та підходи до вибору тактики хірургічного лікування диференційованого раку щитоподібної залози
Авторы: Янчій I.Р., Болгов М.Ю. - Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
Дата: 2013.12.25
Рубрики: Эндокринология, Онкология
Разделы: Справочник специалиста
Цукровий діабет: визначення, класифікація, епідеміологія, фактори ризику
Авторы: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Дата: 2013.12.25
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Эндокринология
Разделы: Медицинское образование
Ендокринологія: минуле й сьогодення пошуку нових лікарських засобів
Авторы: Бальон Я.Г., Самсон О.Я., Сімуров О.В., Тронько М.Д. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
Дата: 2013.12.25
Рубрики: Эндокринология