Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Медико-социальные проблемы семьи» 4 (том 18) 2013

Особливості перебігу багатоплідної вагітності після застосування допоміжних репродуктивних технологій
Авторы: Бойчук А.Г., Вакалюк Л.М., Дрогомирецький Л.В., Любінець В.О., Юнгер В.І. - Івано-Франківський національний медичний університет
Дата: 2014.02.05
Рубрики: Акушерство и гинекология
Разделы: Клинические исследования
Regulation of Heart Rate in Pregnant Women with Preeclampsia
Авторы: Rabbimova G.T. - Samarkand Medical Institute, Uzbekistan
Дата: 2014.02.05
Рубрики: Акушерство и гинекология, Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Роль гомоцистеїнемії в розвитку дистресу плодів у вагітних із багатопліддям
Авторы: Гайструк А.Н., Булавенко О.В., Гайструк Н.А., Притуляк Л.В., Вознюк А.В. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Дата: 2014.02.05
Рубрики: Акушерство и гинекология
Разделы: Клинические исследования
Факторы риска развития пиелонефрита у беременных с бессимптомной бактериурией
Авторы: Говоруха И.Т., Степаненко Т.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Донецкий региональный центр охраны материнства и детства
Дата: 2014.02.05
Рубрики: Акушерство и гинекология, Нефрология
Разделы: Клинические исследования
Факторы риска перинатальной смертности, связанные с преждевременным разрывом плодных оболочек
Авторы: Зыков А.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Донецкий региональный центр охраны материнства и детства
Дата: 2014.02.06
Рубрики: Акушерство и гинекология
Разделы: Клинические исследования
Завершення вагітності залежно від терміну гестації при штучній редукції та кількості редукованих ембріонів у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій
Авторы: Айзятулова Е.М. - Науково-дослідний інститут медичних проблем сім’ї; Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Дата: 2014.02.06
Рубрики: Акушерство и гинекология
Разделы: Клинические исследования
Оцінка ендометріального фактора в пацієнток із звичними неефективними імплантаціями
Авторы: Парницька О.І., Гюльмамедова І.Д., Доценко О.С., Козачок А.А., Ільїн І.Є. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ; Донецький національний медичиний університет ім. М. Горького; Інститут репродуктивної медицини, м. Київ; Медичний центр ІГР, м. Київ
Дата: 2014.02.06
Рубрики: Акушерство и гинекология
Разделы: Клинические исследования
Ультразвукова діагностика аденоміозу матки
Авторы: Чайка А.В., Носенко О.М., Оразов М.Р., Білоусов О.Г. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Дата: 2014.02.06
Рубрики: Акушерство и гинекология, Методы исследования
Разделы: Клинические исследования
Профілактика порушень у менопаузі в жінок із гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи
Авторы: Бутіна Л.І. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Дата: 2014.02.06
Рубрики: Акушерство и гинекология
Разделы: Клинические исследования
Гормональний профіль периферичної крові безплідних жінок із комплексною неатиповою гіперплазією ендометрія в динаміці лікування
Авторы: Носенко О.М., Дорошенко В.Е. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Дата: 2014.02.06
Рубрики: Акушерство и гинекология
Разделы: Клинические исследования
Невротические расстройства и патология эндометрия у женщин позднего репродуктивного и пременопаузального возраста
Авторы: Корниенко С.М. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2014.02.06
Рубрики: Акушерство и гинекология
Разделы: Клинические исследования
Медико-соціальні чинники демографічної кризи в Україні очима школяра
Авторы: Перетятько В.О. - Донецький технічний ліцей; Могілевкіна І.О. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького; Перетятько Г.А. - Центральна міська клінічна лікарня № 24 м. Донецька
Дата: 2014.02.06
Рубрики: Акушерство и гинекология, Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Хирургическое лечение различных типов варикоцеле у мужчин репродуктивного возраста
Авторы: Шамраев С.Н., Канана А.Я. - ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака» НАМН Украины, г. Донецк; Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение
Дата: 2014.02.06
Рубрики: Хирургия, Урология
Разделы: Клинические исследования
Мониторинг распространенности гемангиом в челюстно-лицевой области среди детского населения
Авторы: Бугоркова И.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2014.02.06
Рубрики: Педиатрия/Неонатология, Стоматология
Разделы: Клинические исследования
Ишемическая болезнь сердца и беременность (обзор литературы)
Авторы: Н.Т.Ватутин, Г.Г.Тарадин, А.А.Тараторина, С.М.Корниенко, Е.В.Кетинг
Дата: 2014.02.06
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Акушерство и гинекология, Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Postorgasmic illness syndrome: випадок із практики
Авторы: Крижановський І.Д. - ДЗ «Дорожня клінічна лікарня ст. Дніпропетровськ»; ДП «Придніпровська залізниця», м. Дніпропетровськ
Дата: 2014.02.06
Рубрики: Акушерство и гинекология
Разделы: Справочник специалиста
Peculiarities of the antenatal course of multiple pregnancy after the use of assisted reproductive technologies
Авторы: L.H. Boichuk, L.M. Vakaliuk, L.V. Drohomyretskyi, V.O. Liubinets, V.I. Yunger - Ivano-Frankivsk National Medical University
Дата: 2014.02.06
Рубрики: Акушерство и гинекология
Разделы: Клинические исследования