Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я."Hypertension" 3 (35) 2014

Диагностика и лечение резистентной артериальной гипертензии
Authors: Корж А.Н. - Харьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра общей практики — семейной медицины
Date: 2014.07.01
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology
Sections: Specialist manual
Випадок реноваскулярної артеріальної гіпертензії, зумовленої фібром’язовою дисплазією ниркових артерій
Authors: Радченко Г.Д., Крушинська Н.А., Сіренко Ю.М., Граніч В.М. - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
Date: 2014.07.01
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology
Sections: Specialist manual
Сартаны при артериальной гипертензии: одним препаратом поражаем две мишени
Authors: Давыдова И.В. - Кафедра кардиологии НМАПО им. П.Л. Шупика, г. Киев
Date: 2014.07.01
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology
Sections: Specialist manual
Вплив Arg389Gly типу поліморфізму гена β1-адренорецепторів на показники артеріального тиску у пацієнтів із серцевою недостатністю та систолічною дисфункцією лівого шлуночка
Authors: Удовиченко М.М., Рудик Ю.С. - ДУ «Національний Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
Date: 2014.07.01
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Власний досвід відбору хворих для проведення ниркової денервації
Authors: Доброход Г.С. - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
Date: 2014.07.01
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Порівняння значення офісного, середньодобового та центрального артеріального тиску у формуванні ураження органів-мішеней
Authors: Торбас О.О., Радченко Г.Д. - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска», відділ симптоматичних гіпертензій, м. Київ
Date: 2014.07.01
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology
Sections: Specialist manual
Рівні апеліну-12 крові у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2-го типу та без такого до та після комбінованого лікування
Authors: Юшко К.О. - ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
Date: 2014.07.01
Categories: Cardiology, Investigation methods, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Нужны ли споры на тему: лучше сартаны или ингибиторы АПФ? (часть 2)
Authors: Радченко А. Д. - ГУ «ННЦ «Институт кардиологии имени акад. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины
Date: 2014.07.01
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology
Sections: Medical education