Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


"Child`s Health" 5 (56) 2014

Деякі маркери регенерації печінки в дітей раннього віку з уродженим і хронічним гепатитом
Authors: Шадрін О.Г. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»; Магомедов О.О. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ; Чернега Н.Ф., Басараба Н.М., Дюкарева С.В., Ковальчук А.А. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Особливості ліпідного обміну в дітей із метаболічним синдромом
Authors: Громнацька Н.М., Ткаченко С.К. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Ефективність застосування Лаферобіону в дітей із рецидивуючим бронхообструктивним синдромом, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання
Authors: Юрцева А.П., Фофанова О.В., Осадець Н.Б., Боднар О.П. - Івано-Франківський національний медичний університет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Цефподоксиму проксетил у лікуванні гострих бронхітів бактеріальної етіології в дітей
Authors: Марушко Ю.В., Гищак Т.В., Шеф Г.Г. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Дослідження цитокінового профілю у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит при проведенні біологічної терапії
Authors: Бойко Я.Є. - Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, м. Львів; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Чернишов В.П., Омельченко Л.І. - Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Гістіоцитоз із клітин Лангерганса: особливості клініко-лабораторних проявів та перебігу хвороби
Authors: Дорош О.І. - Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, м. Львів; Цимбалюк-Волошин І.П. - Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, м. Львів; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Поліщук Р.С. - Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, м. Львів; Дубей Л.Я. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Воробель О.І., Козлова О.І. - Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, м. Львів; Трояновська О.О. - Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, м. Львів; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Степанюк О.І., Скоропад Л.Л. - Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, м. Львів; Кіцера Н.I. - Державна установа «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів; Середич Л.П., Мих А.М., Грищук Н.Б., Кузьменко А.І. - Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, м. Львів
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Частота поліморфних варіантів генів II фази біотрансформації ксенобіотиків GSTM1 і GSTT1 у новонароджених Івано-Франківської області України
Authors: Горовенко Н.Г., Подольська С.В, Кочерга З.Р. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ; ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Клініко-імунологічні особливості алергенспецифічної імунотерапії бронхіальної астми в дітей
Authors: Недельська С.М., Таран Н.М. - Запорізький державний медичний університет, кафедра факультетської педіатрії
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Особенности антибактериальной терапии респираторных инфекций у детей
Authors: Абатуров А.Е., Герасименко О.Н. - Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Аутовоспалительные синдромы в практике врача-педиатра
Authors: Недельская С.Н., Жиленко И.А., Мережко А.С., Шапран А.В. - Запорожский государственный медицинский университет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Щодо впровадження концепції «Харчування нового життя. 1000 днів» в Україні
Authors: Няньковський С.Л. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; Шадрин О.Г., Знаменська Т.К. - Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології» НАМН України; Бекетова Г.В. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ; Івахненко О.С., Яцула М.С. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Типичное течение атипичных пневмоний у детей
Authors: Юлиш Е.И., Чернышова О.Е., Конюшевская А.А., Ярошенко С.Я., Колесникова В.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Современные представления о патогенезе бронхиальной астмы у детей
Authors: Чернышева О.Е. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Синдром желтухи у новорожденных: подходы к терапии
Authors: Юлиш Е.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Проблема гострого середнього отиту в практиці лікаря загальної практики — сімейної медицини: тактика антибіотикотерапії
Authors: Височина І.Л., Абатуров О.Є. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Первичный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз у новорожденного ребенка
Authors: Кожемяка А.И., Клименко В.А., Кандыба В.П. - Харьковский национальный медицинский университет; Пионтковская О.В., Халтурина Т.А., Постников А.В., Перхун М.И., Зоря О.А. - КУЗ «ОДКБ № 1», г. Харьков
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Клінічний випадок застосування протективних режимів штучної вентиляції легень при хворобі Вердніга — Гофмана у домашніх умовах
Authors: Гуцул І.В., Савчук І.Т., Гейващук Я.М., Юрчишен О.М. - Хмельницька міська дитяча лікарня
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Первый случай лихорадки Западного Нила у ребенка в АР Крым
Authors: Рымаренко Н.В., Читакова А.Э., Мазинова Э.Р., Джемилева Х.Ш. - Государственное учреждение «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», КРУ «Детская клиническая инфекционная больница», г. Симферополь
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Хорошо забытое старое
Authors: Богадельников И.В., Ильин А.Ф., Вяльцева ЮВ., Мазинова Э.Р. - Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Мигрень с ишемическим инсультом у юноши с гипергомоцистеинемией и соединительнотканной дисплазией
Authors: Евтушенко С.К., Москаленко М.А., Филимонов Д.А., Москаленко А.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Областная детская клиническая больница, г. Донецк
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Клиническое наблюдение сочетания врожденного порока сердца и аномалии мочевой системы у подростка
Authors: Лимаренко М.П., Голубицкая А.В. - Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького; Смирнова Т.В. - Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака, г. Донецк
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Клинический случай синдрома Хейнера
Authors: Клименко В.А., Ащеулов А.М. - Харьковский национальный медицинский университет; Синдеева Н.Т. - КУЗ «ОДКБ № 1», г. Харьков
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Современные возможности и перспективы использования пробиотиков группы самоэлиминирующихся антагонистов в терапии инфекционных заболеваний
Authors: Псахис И.Б., Маковская Т.Е. - Государственное предприятие «Научно-технический инженерный центр проблем водоочистки и водосбережения (НТИЦ «Водообработка») Физико-химического института им. А.В. Богатского; Национальной академии наук Украины»; Главный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Врожденный цитомегаловирусный гепатит в ХХI веке — уже не редкость!
Authors: Скородумова Н.П., Коваленко Т.И., Шведкая Е.В., Хмара Е.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Центральная городская клиническая больница № 1, г. Донецк
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: In the first person
Актуальные вопросы детской инвалидности в условиях реформирования системы охраны здоровья
Authors: Беловол А.Н., Шипко А.Ф., Сенаторова А.С., Муратов Г.Р. - Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Аналітичний огляд дисертаційних робіт, захищених за спеціальністю 14.01.10 —  «педіатрія» у спеціалізованій вченій раді Д 08.601.02
Authors: Шостакович-Корецька Л.Р., Маврутенков В.В., Чергінець А.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Official information
Участие интерлейкинового семейства 1 в развитии воспалительной реакции при инфекционном процессе. 4. Роль IL-1F11 (IL-33)
Authors: Абатуров А.Е. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»; Волосовец А.П. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев; Юлиш Е.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Clinacal and immunological features allergenspecific immunotherapy asthma in children
Authors: Nedelska S.M., Taran N.M. - Zaporozhye State Medical University, Department of Pediatrics Faculty Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
The typical course of  “Atypical” pneumonias in children
Authors: Yulish Ye. I., Konyshevskaya A.A., Chernyshova O.Ye., Yaroshenko S.Ya., Kolesnikova V.S. - Donetsk National Medical University named after M.Gorky, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Of pathogenesis of pediatric asthma
Authors: Chernyshova O.Ye. - Donetsk National Medical University named after M.Gorky, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual