Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Child`s Health" 5 (56) 2014

Деякі маркери регенерації печінки в дітей раннього віку з уродженим і хронічним гепатитом
Authors: Шадрін О.Г. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»; Магомедов О.О. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ; Чернега Н.Ф., Басараба Н.М., Дюкарева С.В., Ковальчук А.А. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Особливості ліпідного обміну в дітей із метаболічним синдромом
Authors: Громнацька Н.М., Ткаченко С.К. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Ефективність застосування Лаферобіону в дітей із рецидивуючим бронхообструктивним синдромом, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання
Authors: Юрцева А.П., Фофанова О.В., Осадець Н.Б., Боднар О.П. - Івано-Франківський національний медичний університет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Цефподоксиму проксетил у лікуванні гострих бронхітів бактеріальної етіології в дітей
Authors: Марушко Ю.В., Гищак Т.В., Шеф Г.Г. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Дослідження цитокінового профілю у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит при проведенні біологічної терапії
Authors: Бойко Я.Є. - Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, м. Львів; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Чернишов В.П., Омельченко Л.І. - Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Гістіоцитоз із клітин Лангерганса: особливості клініко-лабораторних проявів та перебігу хвороби
Authors: Дорош О.І. - Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, м. Львів; Цимбалюк-Волошин І.П. - Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, м. Львів; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Поліщук Р.С. - Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, м. Львів; Дубей Л.Я. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Воробель О.І., Козлова О.І. - Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, м. Львів; Трояновська О.О. - Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, м. Львів; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Степанюк О.І., Скоропад Л.Л. - Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, м. Львів; Кіцера Н.I. - Державна установа «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів; Середич Л.П., Мих А.М., Грищук Н.Б., Кузьменко А.І. - Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, м. Львів
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Частота поліморфних варіантів генів II фази біотрансформації ксенобіотиків GSTM1 і GSTT1 у новонароджених Івано-Франківської області України
Authors: Горовенко Н.Г., Подольська С.В, Кочерга З.Р. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ; ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Клініко-імунологічні особливості алергенспецифічної імунотерапії бронхіальної астми в дітей
Authors: Недельська С.М., Таран Н.М. - Запорізький державний медичний університет, кафедра факультетської педіатрії
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Особенности антибактериальной терапии респираторных инфекций у детей
Authors: Абатуров А.Е., Герасименко О.Н. - Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Аутовоспалительные синдромы в практике врача-педиатра
Authors: Недельская С.Н., Жиленко И.А., Мережко А.С., Шапран А.В. - Запорожский государственный медицинский университет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Щодо впровадження концепції «Харчування нового життя. 1000 днів» в Україні
Authors: Няньковський С.Л. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; Шадрин О.Г., Знаменська Т.К. - Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології» НАМН України; Бекетова Г.В. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ; Івахненко О.С., Яцула М.С. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Типичное течение атипичных пневмоний у детей
Authors: Юлиш Е.И., Чернышова О.Е., Конюшевская А.А., Ярошенко С.Я., Колесникова В.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Современные представления о патогенезе бронхиальной астмы у детей
Authors: Чернышева О.Е. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Синдром желтухи у новорожденных: подходы к терапии
Authors: Юлиш Е.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Проблема гострого середнього отиту в практиці лікаря загальної практики — сімейної медицини: тактика антибіотикотерапії
Authors: Височина І.Л., Абатуров О.Є. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Первичный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз у новорожденного ребенка
Authors: Кожемяка А.И., Клименко В.А., Кандыба В.П. - Харьковский национальный медицинский университет; Пионтковская О.В., Халтурина Т.А., Постников А.В., Перхун М.И., Зоря О.А. - КУЗ «ОДКБ № 1», г. Харьков
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Клінічний випадок застосування протективних режимів штучної вентиляції легень при хворобі Вердніга — Гофмана у домашніх умовах
Authors: Гуцул І.В., Савчук І.Т., Гейващук Я.М., Юрчишен О.М. - Хмельницька міська дитяча лікарня
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Первый случай лихорадки Западного Нила у ребенка в АР Крым
Authors: Рымаренко Н.В., Читакова А.Э., Мазинова Э.Р., Джемилева Х.Ш. - Государственное учреждение «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», КРУ «Детская клиническая инфекционная больница», г. Симферополь
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Хорошо забытое старое
Authors: Богадельников И.В., Ильин А.Ф., Вяльцева ЮВ., Мазинова Э.Р. - Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Мигрень с ишемическим инсультом у юноши с гипергомоцистеинемией и соединительнотканной дисплазией
Authors: Евтушенко С.К., Москаленко М.А., Филимонов Д.А., Москаленко А.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Областная детская клиническая больница, г. Донецк
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Клиническое наблюдение сочетания врожденного порока сердца и аномалии мочевой системы у подростка
Authors: Лимаренко М.П., Голубицкая А.В. - Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького; Смирнова Т.В. - Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака, г. Донецк
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Клинический случай синдрома Хейнера
Authors: Клименко В.А., Ащеулов А.М. - Харьковский национальный медицинский университет; Синдеева Н.Т. - КУЗ «ОДКБ № 1», г. Харьков
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Современные возможности и перспективы использования пробиотиков группы самоэлиминирующихся антагонистов в терапии инфекционных заболеваний
Authors: Псахис И.Б., Маковская Т.Е. - Государственное предприятие «Научно-технический инженерный центр проблем водоочистки и водосбережения (НТИЦ «Водообработка») Физико-химического института им. А.В. Богатского; Национальной академии наук Украины»; Главный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Врожденный цитомегаловирусный гепатит в ХХI веке — уже не редкость!
Authors: Скородумова Н.П., Коваленко Т.И., Шведкая Е.В., Хмара Е.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Центральная городская клиническая больница № 1, г. Донецк
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: In the first person
Актуальные вопросы детской инвалидности в условиях реформирования системы охраны здоровья
Authors: Беловол А.Н., Шипко А.Ф., Сенаторова А.С., Муратов Г.Р. - Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Аналітичний огляд дисертаційних робіт, захищених за спеціальністю 14.01.10 —  «педіатрія» у спеціалізованій вченій раді Д 08.601.02
Authors: Шостакович-Корецька Л.Р., Маврутенков В.В., Чергінець А.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Official information
Участие интерлейкинового семейства 1 в развитии воспалительной реакции при инфекционном процессе. 4. Роль IL-1F11 (IL-33)
Authors: Абатуров А.Е. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»; Волосовец А.П. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев; Юлиш Е.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Clinacal and immunological features allergenspecific immunotherapy asthma in children
Authors: Nedelska S.M., Taran N.M. - Zaporozhye State Medical University, Department of Pediatrics Faculty Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
The typical course of  “Atypical” pneumonias in children
Authors: Yulish Ye. I., Konyshevskaya A.A., Chernyshova O.Ye., Yaroshenko S.Ya., Kolesnikova V.S. - Donetsk National Medical University named after M.Gorky, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Of pathogenesis of pediatric asthma
Authors: Chernyshova O.Ye. - Donetsk National Medical University named after M.Gorky, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual