Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


"Child`s Health" 6 (57) 2014

Назофарингеальне носійство Streptococcus рneumoniae у вихованців будинків дитини: серотиповий репертуар та чутливість до антимікробних препаратів
Authors: Чернишова Л.І., Гільфанова А.М., Бондаренко А.В. - Кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика; Яновська В.В., Глушкевич Т.Г. - Бактеріологічна лабораторія ДЗ «Український центр контролю та моніторингу захворювань МОЗ України», м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Risk Factor for H.Pylori Infection in Children
Authors: Abaturov A.E., Gerasymenko O.N. - State Institution «Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Healthcare of Ukraine», Department of Faculty Pediatrics and Medical Genetics, Dnipropetrovsk, Ukraine
Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Алгоритм корекції дефіциту кальцію в дітей раннього віку з проявами харчової алергії
Authors: Кряжев О.В., Овчаренко Л.С., Вертегел А.О., Самохін І.В., Андрієнко Т.Г., Жихарева Н.В. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України
Categories: Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Вибір раціональної антибактеріальної терапії у дітей з бактеріальними захворюваннями органів дихання в умовах зростання рівня антибіотикорезистентності
Authors: Леженко Г.О., Пашкова О.Є. - Запорізький державний медичний університет; Пантюшенко Л.І. - КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Ветряная оспа у детей: особенности лечения
Authors: Крамарев С.А., Выговская О.В., Деев В.В. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца; Мощич А.П. - Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика; Мельников О.Ф. - Институт отоларингологии имени А.С. Коломийченко НАМН Украины, г. Киев; Шашкина А.В., Надворская Ю.Е., Пилипенко О.С., Колинько Т.А., Годвин У. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Стан мікробіоценозу та місцевого імунітету кишечника у здорових дітей раннього віку: результати дослідження
Authors: Квашніна Л.В., Матвієнко І.М. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України, відділ проблем здорової дитини та преморбідних станів, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Значення поліморфізму генів глутатіон-S-трансфераз (GSTM1, GSTT1) при різних запальних фенотипах бронхіальної астми в дітей
Authors: Колоскова О.К., Безруков Л.О., Білоус Т.М., Григола О.Г., Ортеменка Є.П. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Современные подходы к диагностике и лечению тонзиллофарингитов (обзор международных руководств)
Authors: Молочек Ю.А. - Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ» МЗ Украины НМАПО им. П.Л. Шупика, г. Киев
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Клініко-анамнестичні особливості патології шлунково-кишкового тракту в дітей із синдромом дисплазії сполучної тканини серця, які народилися від батьків, опромінених у дитячому віці в результаті аварії на ЧАЕС
Authors: Кондрашова В.Г., Колпаков І.Є., Вдовенко В.Ю., Гриценко Т.В., Шепелюк Т.В., Студенікіна О.М., Степанова Є.І. - Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Особливості диспансерного нагляду за надзвичайно недоношеними дітьми
Authors: Яблонь О.С., Власенко Д.Ю. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова; Сергета Д.П., Берцун К.Т., Харчук О.В. - Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня; Шовкопляс Н.А. - Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини»; Власенко Т.А. - Вінницький клінічний пологовий будинок № 2
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Рациональная противокашлевая терапия у детей
Authors: Агафонова Е.А., Русакова Е.А., Ивашина В.И. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Особливості екстракраніальної гемодинаміки хворих на бронхіальну астму дітей
Authors: Недельська С.М., Акулова О.Ю. - Запорізький державний медичний університет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Место полусинтетических пенициллинов и макролидов в антибактериальной терапии респираторных инфекций у детей
Authors: Абатуров А.Е., Герасименко О.Н. - Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Депресія й пов’язана з нею суїцидальна поведінка в дітей і підлітків: сучасні уявлення і стан проблеми Частина 1
Authors: Пипа Л.В., Римша С.В., Свістільнік Р.В., Лисиця Ю.М. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Categories: Neurology, Pediatrics/Neonatology, Psychiatry
Sections: Specialist manual
Маски инородного тела дыхательных путей в практике педиатра
Authors: Самойленко И.Г., Максимова С.М. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Бухтияров Э.В., Максимова Н.В., Маноченко В.В., Чубан Е.С. - ЦГКБ № 3; Пошехонов А.С. - ОДКБ, г. Донецк
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Нарушение ритма сердца: трепетание предсердий у новорожденного. Случай из практики
Authors: Клименко Т.М., Карапетян О.Ю., Закревский А.Н., Сердцева Е.А. - Харьковская медицинская академия последипломного образования; Каратай О.С., Солошенко И.В., Мельничук О.П. - Харьковский городской перинатальный центр
Categories: Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Остеомиелитная маска дебюта острого лимфобластного лейкоза у ребенка
Authors: Вильчевская Е.В., Коломенская С.А., Марченко Е.Н. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины, г. Донецк
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Инфицирование и заражение — ключевые моменты возникновения инфекционной болезни
Authors: Богадельников И.В., Крюгер Е.А., Бобрышева А.В., Мужецкая Н.И. - Государственное учреждение «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского»
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Острый лейкоз у детей
Authors: Вильчевская Е.В., Коломенская С.А., Марченко Е.Н. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины, г. Донецк
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Случай болезни Розаи — Дорфмана у ребенка
Authors: Веселый С.В., Абдуллин Р.Ф., Черкун А.В., Иноземцев И.Н., Литовка В.К., Лепихов П.А., Кондратенко Е.Г. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Областная детская клиническая больница, г. Донецк
Categories: Pediatrics/Neonatology, Surgery
Sections: Specialist manual
Добавочные доли печени и врожденные аномалии диафрагмы у детей
Authors: Журило И.П. - Клиника детской хирургии имени проф. Н.Л. Куща Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького; Мокрик И.Ю. - Отделение детской кардиохирургии Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины; Лепихов П.А. - Областная детская клиническая больница, г. Донецк; Новак А.А. - Отделение детской кардиохирургии Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины; Перунский В.П. - Областная детская клиническая больница, г. Донецк; Некрасов А.Д. - Клиника детской хирургии имени проф. Н.Л. Куща Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького; Турпакова Г.Н. - Областная детская клиническая больница, г. Донецк
Categories: Pediatrics/Neonatology, Surgery
Sections: Clinical researches
Лекарственные средства, модулирующие активность TLR
Authors: Абатуров А.Е. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»; Волосовец А.П. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев; Юлиш Е.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae in orphanages: the repertoire of serotypes and antimicrobial sensitivity
Authors: L.I. Chernyshovа, A.M. Gilfanova, A.V. Bondarenko, V.V. - P.L. Shupic National Medical Academy of Postgraduate Education, Kiev, Ukraine; Yanovska, T.G. Glushkevich - Bacteriological laboratory SI "Ukrainian Center of Control and Monitoring of Diseases of the Ministry of Health Care of Ukraine", Kiev
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Extra lobes of the liver and congenital anomalies of the diaphragm in children
Authors: I.P.Zhurylo, I.Yu.Mokrik, P.A.Lepikhov, A.A.Novak, V.P.Perunsky, A.D.Nekrasov, G.N.Turpakova - Clinic of Pediatric Surgery named after prof.N.L.Kushch of Donetsk National Medical University named after M.Gorky; Pediatric Cardiac Surgery Department of the Institute of Emergency and Reconstructive Surgery AMS of Ukraine; Regional Children''s Hospital, Donetsk, Ukraine.
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Significance of the deletion polymorphism of glutathione transferases (GSTM1 and GSTT1) genes under different inflammatory phenotypes of childhood bronchial asthma
Authors: Koloskova O.K., Bezrukov L.O., Bilous T.M., Grygola O.G., Ortemenka Ye.P. - Bukovinian State Medical University, Chernivtsy city, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Clinical and anamnestic features of pathology of the gastrointestinal tract in children with connective tissue dysplasia syndrome heart, born to parents irradiated during childhood as a rsult of the chernobyl accident
Authors: Kondrashova V.G., Kolpakov I.E., Vdovenko V.Yu. , Gritsenko T.V., Shepeliuk T.V., Studenikina O.N., Stepanova Ye.I. - State Institution "National Research Center for Radiation Medicine National Academy of Medical Sciences of Ukraine"
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Depression and the suicidal behaviour bound by at children and teenagers, modern views and the state of the problem
Authors: Pypa L.V., Rymsha S.V., Svistilnik R.V., LisitsaJ.N. - Vinnitsa national medical university named by N.I.Pirogov (Vinnitsa, Ukraine)
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Mask foreign body inspiration in pediatric practice
Authors: Samoylenko I.G., Maksimova S.M. - Donetsk National Medical University by Gorky; Bukhtiyarov E.V., Maksimova N.V., Manochenko V.V., Chuban E.S. - Hospital №3 Donetsk; Poshekhonov A.S. - Donetsk’s Cеntral children Hospital
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Infection and infecting - the key moments occurrence of infectious disease
Authors: I.V. Bogadelnikov, E.A.Kryuger, A.V. Bobrysheva, N.I. Muzhetskaya - Crimea State Medical University named after S.I. Georgievsky, Department of Pediatrics with the Course of Child''s Infectious Diseases, Simferopol
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Osteomyelitic mask of debut of lymphoblastic leukemia in child
Authors: K.V.Vilchevska, S. A. Kolomenska, K. M. Marchenko - Donetsk national medical University. M. Gorky
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Cardiac arrhythmias: atrial flutter of newborn the case from practice
Authors: Klimenko Т.M., Каrаpеtyan О.Yu., Zakrevskiy А.N., Serdseva Е.А. - Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education; Karatay О.S., Soloshenko I.V., Melnichuk О.P. - Kharkov City Perinatal Center, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
The calcium deficit correction algorithm in young children with food allergy manifestation
Authors: Kryazhev A.V., Ovcharenko L.S., Vertegel A.A., Samohin I.V., Andrienko T.H., Zhikhareva N.V. - GU "Zaporozhye Medical Academy of Postgraduate Education, Ministry of Health of Ukraine", Department of Pediatrics and Neonatology with a course of outpatient pediatrics, Zaporozhye, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Acute leukemia in children
Authors: K.V.Vilchevska, S. A. Kolomenska, K. M. Marchenko - Donetsk national medical University. M. Gorky
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Rosai dorfman disease in child
Authors: Veselyy S.V., Abdullin R.F., Chercun A.V., Inozemcev I.N., Litovka V.K., Lepihov P.A., Kondratenko E.G. - Donetsk National Medical University named after М. Gorky; Regional Children’s Clinical Hospital, Donetsk
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Extremely premature infants follow-up
Authors: О. S. Yablon, D. Y. Vlasenko - Vinnitsa national medical university named after N. I. Pyrohov; D. P. Sergeta, К. T. Bertsun, О. V. Kharchuk - Vinnitsa regional clinical paediatric hospital; N. А. Shovkoplias - Vinnitsa city clinical hospital «Mother and child center»; Т. А. Vlasenko - Vinnitsa clinical maternity hospital №2
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches