Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Артериальная гипертензия» 4 (48) 2016

Лікування артеріальної гіпертензії при хворобах нирок
Авторы: Дудар І.О. - ДУ «Інститут нефрології НАМН України», м. Київ, Україна
Дата: 2016.09.19
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Эндотелий и системное воспаление: роль ядерных транскрипционных факторов и терапевтические возможности (обзор литературы)
Авторы: Дегтярь Н.И., Герасименко Н.Д., Расин М.С. - Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава, Украина
Дата: 2016.09.19
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Досвід лікування Ноліпрелом пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу в Україні (огляд досліджень)
Авторы: Сіренко Ю.М., Рековець О.Л. - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна
Дата: 2016.09.19
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Антигіпертензивна ефективність препарату Хітен (периндоприл) у хворих із м’якою та помірною артеріальною гіпертензією
Авторы: Рековець О.Л. - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна
Дата: 2016.09.19
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Дозозалежний вплив азилсартану медоксомілу на офісний, добовий і центральний аортальний тиск у хворих на гіпертонічну хворобу першого та другого ступеня
Авторы: Доброход А.С., Сіренко Ю.М. - ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна
Дата: 2016.09.20
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Ефективність і безпечність фіксованих комбінацій блокаторів повільних кальцієвих каналів, блокаторів рецепторів ангіотензину та тіазидних діуретиків у лікуванні артеріальної гіпертензії
Авторы: Купновицька І.Г., Кутинська І.П., Клименко В.І., Данилюк О.І. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
Дата: 2016.09.20
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования